Wet goedgekeurd: wilsverklaringen euthanasie onbeperkt geldig in de tijd

De wilsverklaringen voor euthanasie zullen binnenkort onbeperkt geldig zijn in de tijd. Dat heeft de plenaire vergadering van de Kamer beslist. Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé trok mee aan de kar. “Een vergetelheid zorgt er soms voor dat wilsverklaringen niet vernieuwd worden. Door de beperking in de tijd te schrappen beperken we de administratieve last en verhogen we het bewustzijn”, aldus De Caluwé.

Tien jaar geleden werd het in ons land mogelijk om een wilsverklaring euthanasie te laten registreren bij uw gemeentebestuur. Het gaat dan om een zogenaamde positieve wilsverklaring, waarbij u aangeeft dat u euthanasie wilt “in het specifieke geval waarin u in een onomkeerbaar bewustzijnsverlies of coma bent terechtgekomen.” Momenteel moet een wilsverklaring voor euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden. Maar sommige mensen vergeten die wilsverklaring om de vijf jaar te hernieuwen.

De Caluwé: “Wie een wilsverklaring euthanasie ondertekent, heeft daar op voorhand goed over nagedacht en beslist dat niet lichtzinnig. Het is dan ook niet logisch dat we om de vijf jaar bij iemand gaan aankloppen om te vragen of ze nog akkoord gaan met hun eerdere beslissing. Ook de Kamercommissie Gezondheid volgde die redenering. Daarom zal de wilsverklaring onbeperkt geldig zijn in de tijd. Elke wilsbekwame patiënt moet de mogelijkheid hebben om vrijwillig, weloverwogen en gedetailleerd op te tekenen wanneer hij euthanasie wenst indien hij/zij onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden is. Wie zijn wilsverklaring wil intrekken, kan dat ten allen tijde op een eenvoudige manier. Zo geven we mensen de keuze.”

Na het advies van de Raad van State kwamen er nog enkele correcties op het wetsvoorstel. Wie een wilsverklaring opstelde tussen 1 januari 2020 en de inwerkingtreding van de wet is bijvoorbeeld wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van 5 jaar. Zij kunnen op elk moment kiezen om die wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur. De Caluwé benadrukt dat ook de niet-geregistreerde wilsverklaringen onbeperkt geldig zullen zijn in de tijd.