Stemmen met een volmacht

Stemmen per volmacht

Sommige kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om voor hen te stemmen (artikel 147bis van het Kieswetboek). De persoon die de volmacht krijgt, moet eerst in zijn eigen stembureau stemmen en daarna in het stembureau van degene die de volmacht heeft gegeven. Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtkrijger het ingevulde volmachtformulier, zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief met stempel (als bewijs dat hij al heeft gestemd) bij zich hebben.

(lees verder onder de video)

 

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan een andere kiezer. Een EU-burger of minderjarige kan niet stemmen voor de Kamer of het Vlaams Parlement en kan daarom geen volmacht krijgen van een meerderjarige Belg. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht krijgen van een EU-burger voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Een kiezer kan slechts één volmacht hebben.

Redenen om een volmacht te geven

De volgende kiezers kunnen iemand machtigen om voor hen te stemmen:

 1. Kiezers die door ziekte of handicap niet naar het stembureau kunnen.
 2. Kiezers die om beroepsredenen:
  • in het buitenland zijn (inclusief gezinsleden die bij hen zijn),
  • op de dag van de stemming in België zijn, maar niet naar het stembureau kunnen.
 3. Zelfstandigen die door hun werk niet naar het stembureau kunnen.
 4. Kiezers die op de dag van de stemming in detentie zitten.
 5. Kiezers die door religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten niet kunnen stemmen.
 6. Studenten die door studie niet naar het stembureau kunnen.
 7. Kiezers die op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland zijn.

Formulieren

De redenen voor de volmacht moeten op het formulier bevestigd worden:

 1. Een arts bevestigt dat een kiezer door ziekte of handicap niet kan stemmen.
 2. De werkgever bevestigt dat een kiezer door werk niet kan stemmen. Als de kiezer in het buitenland is, bevestigt de werkgever dit ook voor gezinsleden.
 3. De burgemeester bevestigt dat een zelfstandige door zijn werk niet kan stemmen.
 4. De directie van de gevangenis bevestigt dat een kiezer in detentie zit.
 5. De organisator bevestigt dat een kiezer door religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten niet kan stemmen.
 6. De directie van de onderwijsinstelling bevestigt dat een student door studie niet kan stemmen.
 7. De burgemeester bevestigt dat een kiezer door een tijdelijk verblijf in het buitenland niet kan stemmen, met de juiste bewijsstukken of een verklaring op erewoord.

Het volmachtformulier moet worden ondertekend door zowel de volmachtgever als de volmachtkrijger, en door degene die bevestigt dat de kiezer niet kan stemmen.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op, ik help je graag verder.

Bron: FOD Binnenlandse Zaken