Vogelgriep – opheffen van de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders

Vanaf 6 april 2021 wordt het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders opgeheven. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Vogelgriepvirus

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig
verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de
probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus
aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden
pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • Blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt.
  • Worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het FAVV:
www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/