Varkenssector krijgt vrijstelling van FAVV-bijdragen en verlenging erkenning als sector in crisis

Robby De Caluwé

Nog tien landen houden verbod op Belgisch varkensvlees aan

De erkenning van de varkenssector als sector in crisis zal worden verlengd tot eind dit jaar en de varkenshouders krijgen in 2022 een vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen. Deze voornemens sprak minister Clarinval uit naar aanleiding van een vraag van Volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) over de crisis in de varkenssector. De minister liet nog weten dat hij de komende dagen een studie van het prijzenobservatorium van de FOD Economie over de toestand in de varkenssector verwacht en dat er nog tien landen zijn waar nog een importverbod van Belgisch varkensvlees geldt. De moeilijkste leerling van de klas blijft China, maar voor Taiwan en Australië groeit de hoop op een spoedige heropening.

Robby De Caluwé toonde zich zeer bezorgd over de toestand en vroeg andermaal actie van de minister in de richting van de zwaar noodlijdende varkenssector: “De prijzen blijven laag, de kosten hoog. De rekeningen en het mentaal welzijn in de varkenssector kleuren dieprood.” De Caluwé herinnerde de minister aan zijn voornemen tijdens de bespreking van de beleidsnota eind vorig jaar om de vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen voor varkenshouders te onderzoeken. Minister Clarinval bevestigde dat hij in het voorontwerp van de wet diverse bepalingen inderdaad heeft laten opnemen dat er ook in 2022 een vrijstelling van bijdragen voor het Sanitair Fonds van het FAVV zal gelden ten bedrage van 3 miljoen euro. De minister wees er wel op dat Europa hiervoor nog instemming moet geven.

Kamerlid De Caluwé drong ook aan op een verlenging van de erkenning als sector in crisis. “De huidige erkenning loopt eind maart af, maar tegen dan zal de crisis zeker nog niet opgelost zijn”, stelde hij. Minister Clarinval kondigde daarop aan dat hij een verlenging beoogt tot eind 2022. De erkenning als sector in crisis maakt het mogelijk dat varkenshouders in moeilijkheden gebruik kunnen maken van een aantal faciliteiten, zoals uitstel van betaling, vrijstelling of verlaging van de sociale bijdragen.

Er volgde nog hoopgevend nieuws. De minister wilde meer transparantie in de keten, door aan het prijzenobservatorium van de FOD Economie te vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de varkensprijzen en de marges in de varkenssector. “Deze studie verwacht ik de komende dagen in mijn bezit te hebben”, stelde Clarinval. Meteen is dat ook een goede basis om het ketenoverleg te activeren.

Chinese markt blijft nog dicht

Met betrekking tot de export kondigde de minister aan dat er momenteel nog tien landen zijn die hun markten voor Belgisch varkensvlees gesloten houden. Onder hen enkele landen die dit omwille van politieke redenen doen, zoals Wit-Rusland en vooral China. Voor Taiwan en Australië waren er dan weer hoopvolle signalen: “Het FAVV heeft antwoorden op vragenlijsten bezorgd aan beide landen en hoopt hen snel tot andere inzichten te bewegen”, aldus Clarinval. Robby De Caluwé drong aan op een assertieve strategie naar China toe, omdat die markt voor onze varkenssector van groot belang is. Minister Clarinval gaf aan dat hij ook rekende op inspanningen vanuit de minister van Buitenlandse Zaken en de premier.

Robby De Caluwé reageerde alvast tevreden op de aankondigingen van de minister: “Het is hoopgevend dat de minister tegemoet komt aan drie van onze vragen die we in ons actieplan voor de varkenssector hebben gericht aan het federaal niveau. De erkenning van de sector in crisis, de vrijstelling van de FAVV-bijdragen en de inspanningen om de Chinese markt te heropenen moeten de sector hoop geven.” De Caluwé beklemtoonde de ernst van de crisis: “Ik heb zelf een aantal varkenshouders bezocht en ben geschrokken van de omvang van de problemen. We kunnen de sector niet aan zijn lot overlaten. Daarom hebben we ook een actieplan opgesteld, want korte termijnmaatregelen zijn noodzakelijk maar niet voldoende. De sector moet een structurele omslag krijgen. Ik reken daarvoor ook op de nieuwe brancheorganisatie Pork.be en de goede wil van alle schakels in het ketenoverleg. Hopelijk volgt de oplevering van de studie over de prijzen in de varkenssector zeer snel, zodat het ketenoverleg en het beleid op basis van de meest actuele informatie gerichte maatregelen kunnen nemen om de sector uit de crisis te trekken.”