Steeds meer burgers gebruiken het digitaal platform Mijngezondheid

Steeds meer burgers raadplegen het digitale platform Mijngezondheid. Via het portaal kunnen Belgische burgers hun gezondheidsgegevens online raadplegen. Afgelopen maand surften 7 185 burgers naar www.mijngezondheid.belgie.be om hun medicatievoorschriften te bekijken. Op het platform worden steeds nieuwe toepassingen toegevoegd, zoals de registratie van orgaandonatie en de dataverzameling van ziekenfondsen.

Mijngezondheid

Via het platform Mijngezondheid kunnen Belgische burgers al hun gezondheidsgegevens online raadplegen, via één centrale toegangspoort. Dit biedt voor de burgers een gemakkelijk overzicht van de verschillende gezondheidsgegevens die over verschillende platformen of sectoren verspreid zijn. Dankzij de digitalisering kunnen burgers hun medische gegevens ook veel eenvoudiger en sneller inkijken.

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé, bevoegd voor de Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen benadrukt het belang van het digitale platform voor de Belgische burgers: “Dit zorgt voor een beter (verstaanbaar) dialoog tussen patiënten en zorgverleners. Doordat burgers online hun medische gegevens kunnen raadplegen, is er meer transparantie. Burgers kunnen bijvoorbeeld hun ziekte beter begrijpen, hun behandeling beter opvolgen of meer bewuste keuzes maken inzake gezondheid”.

Open Vld, onder leiding van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, lanceerde het platform Mijngezondheid in mei 2018. Burgers vinden er betrouwbare informatie terug over gezondheid en zorg, zowel algemene uitleg als persoonlijke gegevens. Wie persoonlijke medische gegevens wil raadplegen, moet zich eerst identificeren via een beveiligde procedure.

Elektronisch voorschrift

Burgers kunnen het platform gebruiken om openstaande voorschriften te verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze de medicatie niet langer nodig hebben. Het gebruik van de nieuwe functie van Mijngezondheid zit daarmee duidelijk in de lift. In juli surften 7 185 burgers naar het platform om hun medicatievoorschriften te bekijken. In juni van dit jaar bekeken 6 097 mensen hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften via het portaal, in mei waren dat er 3 373, in januari 1 027.

De groeiende interesse in de functie bij burgers gaat gepaard met het toenemend gebruik van het elektronisch voorschrift door zorgverleners. “Vorige maand waren er al 14 095 artsen en 4 060 tandartsen die geneesmiddelen elektronisch voorschreven aan hun patiënten”, meldt minister De Block. Vanaf 1 januari 2020 wordt het ambulante geneesmiddelenvoorschrift verplicht. Voor bepaalde situaties is in een uitzondering voorzien.

Bij een elektronisch voorschrift krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee, maar op termijn zal ook dat verdwijnen en wordt het geneesmiddelenvoorschrift volledig papierloos. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dat voorschrift vervolgens digitaal binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

Nieuwe toepassingen: registratie orgaandonor en aansluiting ziekenfondsen 

In de maand augustus staat opnieuw een uitbreiding van de toepassingen van het platform Mijngezondheid gepland. Burgers zullen zich dan via het portaal kunnen registreren als orgaandonor of niet-donor. Ze zullen zich ook kunnen opgeven als kandidaat-donor van bloed en/of plasma bij het Rode Kruis. Hiernaast zullen alle ziekenfondsen hun digitale omgeving aansluiten op Mijngezondheid. Iedereen zal daardoor rechtstreeks vanuit het portaal zijn of haar dossier bij het ziekenfonds kunnen raadplegen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen maakten die koppeling al in maart 2019.