Sepsis is een bijzonder ernstige problematiek

Sepsis

Sepsis is een bijzonder ernstige problematiek. Kamerlid Robby De Caluwé diende reeds in 2021 een resolutie in waarin hij een nationaal actieplan vooropstelt. “Tot op vandaag heeft minister Vandenbroucke hier geen werk van gemaakt en dat is bijzonder jammer”.

Sepsis treft elk jaar tussen de 47 en 50 miljoen mensen, waarvan er minstens 11 miljoen sterven. Dit betekent elke 2,8 seconden een overlijden. In Europa ontwikkelen elk jaar 3,4 miljoen mensen sepsis. 700 000 van hen overleven niet en één derde van de overlevenden sterft in het jaar daarop.

Wie overleeft, kan herstellen, maar kan ook een tijd lang of zelfs levenslang een aantal klachten blijven behouden. De meest voorkomende en blijvende klachten die men overhoudt aan sepsis zijn: moeheid, spierzwakte, concentratie- en geheugenproblemen, zenuwpijn in het hele lichaam, gewrichtspijn, weinig eetlust, een slechte weerstand, geestelijke klachten zoals een stress-stoornis, verminderde nierfunctie, verhoogde kans op hart- en vaatziekten en uiteraard verhoogde kans op overlijden.

De Caluwé: “In een aantal van onze buurlanden zijn er actieplannen opgemaakt die sepsis bekender moeten maken bij het grote publiek en sensibilisering tot doel hebben. Daarnaast wotrdt er gefocust op een multidisciplinaire aanpak en bijscholingen voor artsen en verpleegkundigen. Ons land blijft voorlopig achter en ik betreur dat ten zeerste. De getuigenissen van mensen die getroffen zijn door sepsis snijden door merg en been. Ik kan alleen maar hopen dat de persaandacht en de Pano-reportage van vanavond de minister aanzet tot actie. Ik vraag dat nu al 2,5 jaar.”