Robby De Caluwé wil met zijn wetsvoorstel het tekort aan geneesmiddelen aanpakken

Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé dient samen met N-VA Kamerlid Kathleen Depoorter een wetsvoorstel in om het tekort aan geneesmiddelen op te vangen. De laatste jaren kwam het probleem van geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn in de apotheek pertinenter naar voor. Dat houdt risico’s in voor de patiënt. Vaak kan de patiënt toch geholpen worden met een alternatief, maar vaak duurder geneesmiddel, en draait hij zelf mogelijks op voor de kosten. Daar willen De Poorter en De Caluwé verandering in brengen.

Met dit wetsvoorstel zetten we enkele concrete stappen om de tekorten tegen te gaan. Zo wordt het nu mogelijk om een exportverbod in te stellen waar een tekort van wordt gemeld“, aldus De Caluwé. Daarnaast komt er nu ook de verplichting van de farmabedrijven om de oorzaak van het tekort te melden.

De Caluwé: “Hoe sneller de patiënt zijn geneesmiddel krijgt, hoe sneller hij/zij kan genezen. Daarom willen we het tekort aan geneesmiddelen snel aanpakken. Het voorstel zorgt er bovendien voor dat het parlement minister van Volksgezondheid Maggie De Block machtigt om verder haar reeds geplande maatregelen te nemen tijdens een periode van lopende zaken.”

Ten slotte voorziet het voorstel dat de extra kost niet langer door de patiënt betaald wordt, wanneer deze zijn toevlucht moet nemen tot een duurder alternatief. De Caluwé:“Het is niet logisch dat een patiënt opdraait voor de kosten van een duurder geneesmiddel, aangezien hij/zij daarvoor zelf niet verantwoordelijk is. Wij stellen voor dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het tekort opdraait voor de kosten en niet de patiënt. Op die manier worden de financiële gevolgen van de tekorten niet gedragen door de patiënt, noch door de sociale zekerheid”.  

 CD&V en MR gaven reeds aan het wetsvoorstel te steunen. De indieners gaan nu in de commissie op zoek naar verdere steun om vanuit het parlement deze problematiek aan te pakken.