Robby De Caluwé pleit voor Nationaal Actieplan voor Sepsis

Maandag 13 september, Brussel – Gerenommeerde Belgische experts, waaronder Erika Vlieghe en Jean-Louis Vincent, pleiten op Wereld Sepsis Dag voor een nationaal actieplan voor sepsis. Elke 2,8 seconden sterft er iemand in de wereld aan sepsis en het is de belangrijkste doodsoorzaak in deze Coronapandemie. Maar met een juiste aanpak kan sepsis tijdig vastgesteld worden en veel leed besparen.

Sepsis eist jaarlijks 11 miljoen doden wereldwijd. Op initiatief van Federaal Volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) kwamen op Wereld Sepsis Dag gerenommeerde medische experts bijeen rond de nood voor een gestructureerde aanpak van sepsis in België. “België heeft nood aan een gestructureerde aanpak voor sepsis.” zegt Vlieghe, “Het is dé belangrijkste doodsoorzaak bij Covid-19 patiënten op intensieve zorgen”.

“We moeten beginnen met tenminste de cijfers bij te houden”

Sepsis is een ontregelde reactie van het lichaam op een infectie door een bacterie of een virus en is in 15-25% van de gevallen fataal. Bij een septische shock loop dit op tot 50%. Mensen die overleven houden er vaak langdurige fysieke en psychische klachten aan over.

“Ik vind het frappant dat we gewoon geen Belgische cijfers kennen over de ziekte”, zegt Prof. Manu Malbrain – hoofdarts van het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent en voorzitter van de expertengroep rond Sepsis. “We vragen aan de overheid om de ziekenhuizen te ondersteunen om ten minste een minimale dataset bij te houden rond sepsis. Dat is een voorwaarde om goed beleid te ontwikkelen”.

Juist en tijdig handelen kan veel leed voorkomen

Sepsis is vergelijkbaar met een beroerte; juist en tijdig reageren op de symptomen kan veel leed voorkomen. Er zijn diverse vroege klinische tekenen die kunnen wijzen op sepsis en waaraan scores kunnen worden toegekend. Ziekenhuispersoneel, huisartsen en zelfs burgers zouden erop getraind moeten worden om deze vroegtijdig te herkennen. Afhankelijk van die scores kunnen er algemene en specifieke richtlijnen (voor ziekenhuizen en eerstelijnszorg) worden opgesteld stellen die bepalen hoe men het best kan ingrijpen.

Dringend nood aan een gestructureerde aanpak via een Nationaal Actieplan

Federale parlementsleden Robby De Caluwé (Open Vld) & Nathalie Muylle (CD&V) dienden in de Kamer een resolutie in voor een nationaal actieplan voor sepsis. “Zo’n een actieplan zou dan kunnen bestaan uit onder andere sensibiliseringscampagnes, optimalisatie van de behandeling inclusief revalidatie en het faciliteren van uitwisseling van expertise tussen de ziekenhuizen. Met zulk een actieplan zouden we ons dan ook aansluiten bij andere Europese regio’s die op vlak van sepsis zorg aan de top staan”, besluit De Caluwé.