Robby De Caluwé “Inzetten van studenten geneeskunde en verpleegkunde om werkdruk te verlichten”

Robby De Caluwé

UZ Gent heeft een oproep gelanceerd aan studenten verpleegkunde en geneeskunde om haar medisch personeel bij te staan. Maar liefst 170 studenten geneeskunde hebben aangegeven dat ze bereid zijn om de komende maanden te komen helpen in het ziekenhuis. Kamerlid Robby De Caluwé, bevoegd voor de Commissie Gezondheid reageert tevreden: “De inzet van de studenten in de coronacrisis is één van de oplossingen die ik vorige maand aankaartte bij de bevoegde minister om de hoge werkdruk voor (huis)dokters en verpleegkundigen te verlichten. Ik ben enorm tevreden dat we daar vandaag het eerste resultaat van mogen zien.”

Door het stijgend aantal corona besmettingen en de typische ‘winterziektes’ – zoals verkoudheden, luchtweginfectie en griep – is er een hoge werkdruk in de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Veel artsen zijn op vandaag uitgeput, ze hebben handen tekort en kunnen het stijgende aantal tests niet meer volgen. Het Universitair Ziekenhuis Gent maakte van de mogelijkheid gebruik om studenten geneeskunde en verpleegkunde op te roepen om te helpen in het ziekenhuis. De oproep is een succes: er zijn maar liefst 170 enthousiaste studenten, uit het eerste en tweede masterjaar geneeskunde, die een handje willen toesteken in het UZ Gent.

Kamerlid Robby De Caluwé licht de regeling toe: “De hoge werkdruk bij het ziekenhuispersoneel is een groot probleem. De organisatie van het personeel is een regionale bevoegdheid maar toch kunnen we op federaal niveau nadenken over oplossingen en enkele initiatieven nemen. Daarom verzocht ik vorige maand de federale minister van Gezondheid om het mogelijk te maken dat studenten geneeskunde kunnen worden ingezet in het werkveld. Dit is geen alomvattende oplossing maar kan de werkdruk doen verlichten.”

Uitrol naar andere ziekenhuizen 

“De regeling zorgt minder lasten bij het medisch personeel en studenten kunnen ervaring opdoen.”, zegt De Caluwé. Hij hoopt dat andere ziekenhuizen (en studenten) dit voorbeeld snel zullen volgen: “Ik ben enorm tevreden dat UZ Gent kan rekenen op de leergierige en plichtsbewuste studenten. Hopelijk doen andere ziekenhuizen ook beroep op de regeling.”