Robby De Caluwé eist strenge maatregelen voor artsen die geen toestemming hebben om medisch dossier in te kijken

Deze morgen was te lezen in de krant De Morgen dat er o.a. in Anke en Ann hun medische dossier is gekeken door verzekeringsartsen, zonder hun medeweten en toestemming. Dit is onverantwoord en wij laten dit niet misbruik niet toe. We zorgen met Open Vld dat er extra maatregelen komen.

Het wetgevend kader – dat wij de vorige legislatuur op initiatief van Open Vld hebben opgesteld – is nochtans heel duidelijk: enkel artsen die op het moment een behandelrelatie hebben met de patiënt, mits toestemming van die patiënt, mogen in het medische dossier kijken. Digitalisering is immers belangrijk voor een verbeterde zorgvan de patiënt, mits toestemming en proportionaliteit.

Technisch gezien kunnen alle dokters binnen een bepaald ziekenhuis of groep ziekenhuizen die met hetzelfde dossiersysteem werken, in de dossiers van alle patiënten gaan. Aangezien ook verzekeringsartsen in de meeste gevallen werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, kunnen ook zij in die dossiers.

Bij Anke en Ann is informatie uit hun medische geschiedenis gebruikt om de terugbetaling te betwisten bij hun verzekeringskwesties. Dit is onaanvaardbaar. Parlementsleden en de minister hebben de taak om beleid uit te stippelen. Het is aan de uitvoerders, hier de ziekenhuizen, die zich aan de wet dienen te houden. Het is dan ook absoluut onaanvaardbaar dat ziekenhuizen de wetgeving niet goed uitvoeren. De digitale dossiers aan zich zijn dus niet de oorzaak van dit soort misbruik. De schuldigen zijn immers de artsen die het systeem misbruiken.

Kamerlid Robby De Caluwé ondervroeg de minister in de plenaire vergadering van donderdag 23 januari 2020 wat de sancties zijn die zij zal treffen:

  • vraag 1: Hoe wil u vermijden dat een arts zonder toestemming van de patiënt en buiten een therapeutische relatie met de patiënt inzage in een elektronisch dossier kan krijgen?
  • vraag 2: Hoe zal u de artsen die deze voorwaarden schenden, zwaar sanctioneren?

De minister antwoordde dat ze nog strenger op het terrein zal zijn en ze er over zal waken dat de artsen nog meer worden gesensibiliseerd. Elke arts die de wet overtreedt zal bestraft worden, hiernaast is er de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Orde van Geneesheren en bij de Gegevensbeschermingautoriteit. De minister zal ook de komende weken samenzitten met deze laatste samenzitten voor extra maatregelen. Bovendien benadrukt ze dat dat de Wet op de Patiëntenrechten stelt dat een patiënt recht heeft om te weten wie er wanneer in zijn dossier heeft ingelogd. Een ziekenhuis is immers wettelijk verplicht om zo’n lijst met logins binnen de dertig dagen door te sturen naar de patiënt. Zo kan die zelf ook controle houden. Dit is via de Personal Health Viewer (die we in 2018 met Open Vld hebben geïntroduceerd) mogelijk, de patiënt heeft zo direct de informatie ter beschikking van zijn medisch dossier én heeft controle op zijn gegevens (en wie dit in kan kijken). Als liberalen zullen wij immers nooit toegeven op de confidentialiteit (toestemming) en privacy van de patiënt.