Robby De Caluwé aangesteld als voorzitter bijzondere Corona-commissie in de Kamer

De Open Vld-fractie in de Kamer heeft op voorstel van fractievoorzitter Vincent Van Quickenborne unaniem beslist om Robby De Caluwé te laten zetelen in de federale Corona-commissie. De verdeelsleutel D’Hondt bepaalt dat Open Vld de voorzitter van deze commissie levert. In de commissie werd De Caluwé zonet aangesteld als voorzitter.

Het parlement keurde vorige week in de plenaire vergadering de oprichting goed van een bijzondere commissie om de voorbereiding op en de aanpak van de Covid-19-epidemie door ons land te onderzoeken. Fractievoorzitter Vincent Van Quickenborne: “Nu we de eerste golf van de gezondheidscrisis hebben bedwongen, is het cruciaal dat we lessen trekken. Deze commissie moet een grondige evaluatie doen van de voorbereiding op dergelijke pandemieën, de aanpak ervan, eventuele fouten vaststellen en bovenal aanbevelingen doen om in de toekomst een dergelijke crisis nog beter het hoofd te kunnen bieden.”

Net zoals in het Vlaams en het Brussels Parlement, koos de Kamer voor een bijzondere commissie. Deze bestaat uit 17 leden. Vier experten staan deze bij en zullen de komende twee maanden een voorbereidend verslag opstellen zodat de commissie na het zomerreces onmiddellijk van start kan gaan. Bij de start van de legislatuur spreken alle partijen met elkaar een beurtrol af voor de voorzitterschappen van de commissies (gebaseerd op het systeem D’Hondt). Die bepaalt dat het voorzitterschap van de bijzondere commissie wordt ingevuld door Open Vld.

De Open Vld-fractie schaarde zich unaniem achter het voorstel van fractievoorzitter Vincent Van Quickenborne om Robby De Caluwé hiervoor aan te stellen. Van Quickenborne: “Robby heeft als lid van de commissie Volksgezondheid de corona-aanpak van dichtbij kunnen opvolgen. Hij is voor ons de geschikte persoon om deze belangrijke taak op zich te nemen. We hebben alle vertrouwen in zijn capaciteiten en vinden het een goede zaak dat nieuwe talenten als Robby de kans krijgen om zich te bewijzen.”

Robby De Caluwé (45 jaar) zetelt sinds 2019 in de Kamer. Hij is burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Moerbeke en is vast lid van de Kamercommissie Gezondheid. De Caluwé: “In het verleden hebben dergelijke parlementaire commissies aanleiding gegeven tot de hervorming van de politie en de oprichting van het FAVV. Ook nu moet het de ambitie zijn om lessen te trekken uit deze crisis en ons land beter te wapenen tegen een volgende pandemie. Cruciaal is dat daarbij goed samengewerkt wordt met de commissies in de deelstaatparlementen. Ik zal hiervoor dan ook zo snel mogelijk contact opnemen met de andere voorzitters.”