‘Recht om vergeten te worden’ voor verzekering gewaarborgd inkomen

Robby De Caluwé

Vandaag treedt een gedragscode in werking die het ‘recht om vergeten te worden’ voor ex-kankerpatiënten uitbreidt naar de verzekering gewaarborgd inkomen. De gedragscode is het resultaat van een akkoord tussen Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, en haar leden. Kamerleden Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst (Open Vld) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) zorgen er nu voor dat die regeling eerstdaags in een wetgevend kader wordt verankerd.

Het recht om vergeten te worden was eerder al ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen, bijvoorbeeld schuldsaldoverzekeringen. Dat de regeling nu ook voor de verzekering gewaarborgd inkomen geldt, is een grote stap vooruit voor ex-kankerpatiënten die de stap zetten om te ondernemen. Kandidaat-verzekerden zullen bij het aangaan van een verzekering nog steeds hun medische voorgeschiedenis moeten meedelen, maar de verzekeringsonderneming mag die niet meer aanwenden om hun huidige gezondheidstoestand te bepalen.

En er is meer. Op korte termijn zullen alle praktische afspraken uit de gedragscode namelijk verankerd worden in wetgeving. Het wetsvoorstel daartoe werd door Kamerleden Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst (Open Vld) ingediend in de Kamer en de Raad van State gaf al een positief advies. Tegen eind maart van dit jaar zal de staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld), samen met haar collega’s binnen de federale regering, dit wetgevend kader vervolledigen.

De Caluwé en Verhelst pleitten daarnaast ook al eerder voor een uitbreiding van het referentiekader opdat mensen met een chronische ziekte die onder controle is, bijvoorbeeld diabetes, ook onder de nieuwe wetgeving kunnen vallen. Staatssecretaris De Bleeker treedt hen daarin bij. In navolging van het regeerakkoord zal de federale regering de wetgeving dan ook nog breder maken dan de huidige gedragscode. Enerzijds zullen andere chronische aandoeningen in aanmerking komen, anderzijds ook andere verzekeringen. De regering bekijkt ook of de termijn van 10 jaar na genezing, waaraan vandaag voldaan moet worden, eventueel kan worden ingekort voor minderjarigen.

Kamerlid Robby De Caluwé: ‘De wettelijke verankering is een enorm belangrijke stap voor duizenden ex-kankerpatienten die de wil en drijfveer hebben om te ondernemen. We proberen het verschil te maken voor deze ondernemers, die in het verleden getroffen zijn door deze ziekte maar nu genezen zijn, door hen zekerheid en ademruimte te geven. Niemand mag immers tegengehouden worden om te ondernemen. De volgende stap is om de verzekering gewaarborgd inkomen uit te breiden naar mensen met een chronische aandoening die ze onder controle hebben, zoals bijvoorbeeld diabetes type I.’

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: ‘Ik vind het enorm belangrijk dat iedereen die dat wil, kan ondernemen en zich daarbij kan beschermen tegen tegenslagen of mindere periodes. De gelijkstelling voor de verzekering gewaarborgd inkomen die nu in de gedragscode van Assuralia zit, is daarin een hele stap vooruit. Heel binnenkort volgt ook de wettelijke verankering.