“Plenaire zitting wordt live vertaald door doventolken. Robby De Caluwé: “Goed initiatief voor meer inclusie”

Vanaf donderdag 4 maart 2021 zal de wekelijkse plenaire zitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers live vertaald worden door doventolken. “Een goed initiatief”, vindt Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld). “Op deze manier kunnen de duizenden doven en slechthorenden parlementaire debatten volgen, zoals elke Belg dat kan.”

Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld) is opgetogen met het initiatief van Kamervoorzitter Eliane Tillieux om elke plenaire zitting te laten vertalen door doventolken: “De inclusie van deze bevolkingsgroep is belangrijk. Op die manier kunnen duizenden doven en slechthorenden parlementaire debatten volgen in hun voorkeurstaal, de Vlaamse Gebarentaal of Belgisch-Franse Gebarentaal. Dit initiatief is een enorme stap vooruit omdat doven en slechthorenden op deze manier net zoals andere Belgen gelijke toegang hebben tot het volgen van de parlementaire debatten.”

België sluit zich door het initiatief aan bij een aantal landen waar de aanwezigheid van tolken  in de plenaire vergadering wordt voorzien, zoals Hongarije, Zweden en Zuid-Afrika. Er zijn ongeveer 6.000 gebarentaligen in Vlaanderen, daarnaast is één op de zeven licht tot zwaar slechthorend.