Patiënten zullen vanop afstand terechtkunnen bij zorgverleners / Info per zorgberoep

De coronacrisis verstoort de normale gang van zaken in de zorg. Opdat patiënten de nodige zorg kunnen blijven krijgen, maakt Open Vld teleconsultaties mogelijk met verschillende soorten zorgverleners.

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze zorg, ook op de zogenaamde “niet-coronazorg”. Om die andere zorgnoden zo goed mogelijk te beantwoorden, maakt minister De Block nu teleconsultaties mogelijk binnen verschillende zorgdomeinen. Op die manier kunnen patiënten hun zorgverleners blijven raadplegen, maar dan vanop afstand.

Het Riziv werkte in overleg met het werkveld een regeling rond teleconsultaties uit voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedkundigen, ergotherapeuten, diëtisten en diabeteseducatoren. Eerder kwam er ook al een regeling voor huisartsen en specialisten en voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

Supplementen verboden

De consultatie vanop afstand kan gebeuren per telefoon of met videobellen. In beide gevallen mag de zorgverlener geen meerkosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en rekent de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan de gezondheidszorgverzekering aan, via het ziekenfonds.

Basisprincipes voor zorg op afstand

Hierbij de basisprincipes die gelden voor de verstrekkingen op afstand, opgenomen in de tabel:

  • Toestemming van de patiënt
  • Videocommunicatie via een tool met end-to-end encryptie
  • Patiënt is fysiek en mentaal in staat om met PC te kunnen werken,
  • Realistische duur van de verstrekking
  • Continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies),
  • Beperking in aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie),
  • Vast tarief,
  • Derdebetaler mogelijk of reeds verplicht voorzien
  • Datum inwerkingtreding vanaf 14/03/2020

Meer info per zorgberoep

Voor volgende zorgverleners is er al info beschikbaar :

De ziekenfondsen werken hard om de nodige vergoedingen uit te betalen binnen een week. Deze maatregelen over verstrekkingen op afstand worden opgenomen in een ministerieel besluit.

Vragen?

Zorgverleners met vragen over het verstrekken van medisch advies vanop afstand en/of over de terugbetaling van de zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen mailen naar covid19@riziv-inami.fgov.be.

Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.beinfo-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 tussen 8u en 20u.