Overuren in cruciale sectoren worden vrijgesteld van sociale bijdragen

Door de coronacrisis draaien heel wat werknemers in cruciale sectoren overuren. Daarom heeft Open Vld ervoor gezorgd dat 120 overuren in cruciale sectoren worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Werknemers kunnen voortaan rekenen op extra netto en werkgevers moeten geen sociale bijdragen voor deze extra uren. 

Werknemers in cruciale sectoren worden tussen 1 april en 30 juni financieel extra beloond voor een maximum van 120 overuren. De werkgever moet voor die overuren geen sociale bijdragen betalen. Binnenkort volgt er ook een fiscale vrijstelling.

Er wordt een pakket van 120 extra overuren toegestaan, naast de bestaande 100 overuren.Deze regeling kadert in een reeks van andere maatregelen die Open Vld neemt om ervoor te zorgen dat werkgevers in cruciale sectoren en essentiële diensten over voldoende arbeidskrachten beschikken, zoals bijvoorbeeld de tuinbouw en sierteelt of de gezondheidszorgsector. Ook zullen werkgevers tijdelijk op soepele wijze hun werknemers ter beschikking kunnen stellen van werkgevers in de kritieke sectoren.

Op die manier wordt ervoor gezorgd dat er steeds voldoende arbeidskracht beschikbaar is in de cruciale beroepen. Hiermee wordt vermeden dat de activiteiten in deze sectoren in het gedrang zouden komen, gezien in deze sectoren het aantal zieke werknemers of werknemers in quarantaine kan toenemen.

Werking

Als een werknemer in een cruciale sector worden de overuren tussen 1 april en 30 juni eerst van de extra schijf van 120 overuren afgetrokken. Die extra uren zijn vrijgesteld van socialezekerheids- en van fiscale bijdragen. Daarnaast kan een werknemer wettelijk gezien 100 overuren op jaarbasis presteren. Op deze 100 werkuren blijven de sociale bijdragen wel gelden. Deze overuren kunnen worden opnemen van 1 januari t.e.m. 31 maart en van 1 juli t.e.m. 31 december.

 

Fiscaal vrijgesteld

De overuren zullen ook fiscaal vrijgesteld worden, het wetsontwerp van minister van Financiën, Alexander De Croo komt begin mei ter bespreking voor in de Commissie Financiën. De meest recente lijst van de cruciale beroepen is te vinden in het ministerieel besluit van 3 april 2020.