Overleg besteding extra 200 miljoen euro voor geestelijke gezondheidszorg gestart

Eind juni is 200 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt voor extra financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Vandaag start het overleg met de sector over de besteding van die bijkomende middelen. 

Een belangrijk deel van het extra budget zal ingezet worden in de eerstelijnspsychologische zorg. De voorbije legislatuur werd onder impuls van Open Vld een historische doorbraak in dat domein. Er werd per jaar 22,5 miljoen euro geïnvesteerd om een bezoek aan de psycholoog terug te betalen voor volwassenen. Tijdens de coronacrisis werd de terugbetaling al snel uit naar minderjarigen en naar 65-plussers. Daarvoor werd nog eens 16,7 miljoen euro per jaar uit. Ook consultaties vanop afstand worden sindsdien terugbetaald.

Bovenop de bijna 40 miljoen voor de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog is er nu een groot extra budget te verdelen. Om de extra middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de mensen, zit minister De Block vanaf vandaag samen met vijf betrokken partijen: psychologen, psychiaters en huisartsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en ziekenfondsen.