Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig in tijd vanaf 2 april 2020. Opgelet geen automatische omzetting.

De voorafgaande wilsverklaringen inzake euthanasie zullen onbeperkt geldig zijn in de tijd. Dit komt er nadat de Kamer van volksvertegenwoordigers begin maart het voorstel van onder meer Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld) heeft goedgekeurd. De vernieuwde wet treedt op donderdag 2 april 2020 in werking. Wie een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie voor 2 april 2020 heeft ondertekend, is nog gebonden aan de geldigheidsduur van 5 jaar. De reeds geregistreerden kunnen hun wilsverklaring nog éénmaal hernieuwen bij het gemeentehuis.

Begin maart heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers op voorstel van onder meer federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) beslist om de wilsverklaring euthanasie onbeperkt te laten gelden in tijd. Voorheen diende deze wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar te worden hernieuwd. Deze vernieuwde wet treedt op donderdag 2 april 2020 in werking. Alle voorafgaande wilsverklaringen inzake euthanasie die na 2 april 2020 zijn opgesteld, zullen direct voor altijd duren.

De bestaande wilsverklaringen, die voor 2 april 2020 zijn opgesteld, worden niet automatisch aangepast. Kamerlid Robby De Caluwé verklaart dat de reeds geregistreerden hun wilsverklaring euthanasie nog eenmaal kunnen hernieuwen“Sinds 10 jaar is het in ons land mogelijk om een wilsverklaring euthanasie te laten registreren bij de gemeente. Doordat het juridisch niet mogelijk was om de bestaande wilsverklaringen automatisch te hernieuwen, dienen de geregistreerden nog eenmaal hun wilsverklaring te hernieuwen bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis (indien mogelijk met geldigheid na de coronacrisis). Vanaf dan is hun wilsverklaring onbeperkt geldig in tijd.” Robby De Caluwé benadrukt dat de geregistreerden nog steeds hun wilsverklaring euthanasie op elk moment kunnen wijzigen of vernietigen.

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) legt uit wanneer de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie van toepassing is: Het gaat dan om een zogenaamde positieve wilsverklaring, waarin iemand euthanasie wenst te laten uitvoeren indien hij of zij in een onomkeerbaar bewustzijnsverlies of coma terechtkomt.” Robby De Caluwé verklaart waarom de wetswijziging er is gekomen: “Het is niet logisch om de wilsverklaring euthanasie om de 5 jaar diende te worden hernieuwd. Iemand die een wilsverklaring euthanasie heeft ondertekend, heeft daar op voorhand goed over nagedacht. Hiernaast vergaten sommige mensen hun wilsverklaring te hernieuwen, waardoor hun aanvraag niet meer geldig is. In die gevallen zou de euthanasie niet kunnen worden uitgevoerd. Deze onlogische administratieve verplichting is met de wetswijziging weggewerkt.” De Caluwé beklemtoont dat ook de niet-geregistreerde wilsverklaringen onbeperkt geldig zullen zijn in de tijd.