Open Vld wil snel werk maken van model voor negatieve wilsverklaring

Robby De Caluwé

Zopas werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet patiëntenrechten goedgekeurd. In die wet worden alle rechten van de patiënt verankerd. Op die manier krijgt de patiënt een centrale plek in zijn medisch verhaal. De huidige wet werd in 2002 gestemd. “Maar na 20 jaar was het tijd om die wet aan te passen,” aldus Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld). Op initiatief van De Caluwé, die zetelt als vast lid in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke kansen, werd ook de negatieve wilsverklaring in dit wetsontwerp opgenomen. Hij dringt er nu op aan dat minister Vandenbroucke (Vooruit) snel een model uitwerkt om die informatie over de negatieve wilsverklaring in de praktijk om te zetten.

De negatieve wilsverklaring

Gezien de toenemende vergrijzing in onze samenleving, is het voor Open Vld evident dat er moet worden ingezet op informatie over de mogelijkheden wat betreft een voorafgaande zorgplanning. Daartoe behoort ook informatie over de mogelijkheid om wilsverklaringen op te stellen. De partij duidt daarmee ten eerste op de negatieve wilsverklaring. In die wilsverklaring kan iemand mogelijke medische handelingen in de toekomst weigeren. Maar ook de wilsverklaring euthanasie was voor De Caluwé een belangrijk speerpunt. “Nog te veel mensen stellen zo een wilsverklaring op zonder te weten wat de beperkingen ervan zijn (enkel voor een onomkeerbare coma). Bovendien worden beide wilsverklaringen vaak door elkaar gegooid, wat zeer zeker niet de bedoeling kan zijn”, aldus De Caluwé. Een negatieve wilsverklaring opstellen is dus zeer belangrijk voor wie de zelfbeschikking in eigen handen wil houden nadat hij of zij wilsonbekwaam is geworden.

Snel omzetten in de praktijk

Open Vld is tevreden dat de negatieve wilsverklaring werd opgenomen in het nieuwe wetsontwerp. Maar dat wil daarom niet zeggen dat van vandaag op morgen alle patiënten en zorgverstrekkers perfect op de hoogte zijn van de patiëntenrechten. “Het is nu aan de minister om snel een model uit te werken om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van het belang van het opstellen van die negatieve wilsverklaring. Op die manier zal iedereen die dat wil in staat zijn om duidelijk op te tekenen in welke toestand van wilsonbekwaamheid (ook dementie), welke medische handelingen en medische behandelingen niet meer gewenst zijn”, stelt De Caluwé.