Open Vld slaat op alle politieke niveaus handen in elkaar voor crisis in de varkenssector

Robby De Caluwé

Brussel – Open Vld lanceert een actieplan over de crisis in de varkenssector. Die kijkt in Vlaanderen, en bij uitbreiding heel Europa, aan tegen een ongeziene crisis. Europees Parlementslid voor Open Vld Hilde Vautmans trok samen met Vlaams Parlementsleden Bart Van Hulle en Emmily Talpe en Kamerlid Robby De Caluwé aan de alarmbel en bundelt de Vlaamse, Federale en Europese liberale krachten.

Europees Parlementslid en lid van de landbouwcommissie Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Het is vijf na twaalf voor onze varkenshouderij. De varkenssector in Vlaanderen moet elke week substantiële verliezen slikken. De bankrekening en het mentaal welzijn kleuren beide dieprood. De aanhoudende lage prijzen in combinatie met stijgende voeder- en energieprijzen en het niet heropenen van bepaalde markten, die van China in het bijzonder, brengt de varkenssector in een ongeziene crisis. Het is dringend tijd dat Vlaanderen, de federale overheid én Europa samenwerken en met één stem de belangen van onze varkenshouderij gaan uitdragen. Samen met Vlaams Parlementsleden Bart Van Hulle en Emmily Talpe en Kamerlid Robby De Caluwé hebben wij een actieplan om deze crisis aan te pakken.”

“De situatie voor vele boeren in de varkenssector wordt stilaan uitzichtloos. Het is onze taak als volksvertegenwoordigers hen te ondersteunen en voor hun belangen te vechten. Dit hebben we voor onze varkenssector in het verleden te vaak nagelaten om te doen. Het is een mooie stiel, maar als deze crisis nog lang blijft aanslepen dreigt ze ten onder te gaan. Als Open Vld pleiten we voor ondernemerschap en willen we vooral ook jonge boeren te kans geven om te boeren. Dit actieplan is een belangrijke eerste stap om dat te kunnen realiseren. Het is nu of nooit voor onze varkenssector”stelt Bart Van Hulle scherp.

Ook Kamerlid Robby De Caluwé onderschrijft de ernst van de situatie in de varkenssector en beklemtoont het belang van samenwerking op alle beleidsniveaus: “De varkensboeren hebben het bijzonder moeilijk. Ze verdienen al onze steun, want wij vinden dat de veeteelt een toekomst moet hebben in Vlaanderen. Met dit plan nemen we actie op alle beleidsniveaus, van lokaal tot Europees. De sector moet mee evolueren en moderniseren, maar tegelijkertijd willen we ook zekerheid en perspectief bieden aan deze zelfstandigen.”

“We geven gehoor aan de noodkreet van de Vlaamse varkenshouderij. Met een tienpuntenplan willen wij de sector een toekomstperspectief geven op korte en langere termijn. De varkenssector heeft dringend steunmaatregelen nodig. Dit kan geen moment langer uitgesteld worden. Maar er is ook nood aan structurele oplossingen die de varkenssector beter moeten wapenen tegen toekomstige crisissen”gaat Vautmans verder.

Het actieplan van Open Vld omvat volgende actiepunten:

  1. Uitbouw van de brancheorganisatie Pork.be
  2. Aandringen op tijdelijke crisissteunmaatregelen bij Europa
  3. Erkenning sector in crisis verlengen op federaal niveau
  4. Creatie van meerwaarde en schaalverandering
  5. Heropening van de Chinese markt en versterking van onze exportpositie
  6. Ruimte om te innoveren en te experimenteren
  7. Werk maken van administratieve vereenvoudiging, digitalisering en constructieve handhaving
  8. Markttransparantie en risicobeheersing
  9. Slimme warme sanering waar nodig
  10. Rechtszekerheid voor de sector

“Landbouwers zijn meer dan ooit ondernemers. Daarom zetten we in op groei, innovatie en economische, ecologische en sociale verduurzaming. Als liberalen is het onze plicht om dit ondernemerschap aan te moedigen, te ondersteunen én te garanderen. In onze partij staan de neuzen in dezelfde richting; nu is het tijd dat we ook over de partijgrenzen en politieke niveaus heen werken aan concrete oplossingen. Ik neem ons actieplan ook mee naar de Europese landbouwcommissie, waar we in debat gaan over deze crisis. Vlaams, federaal en Europees is het tijd om woorden om te zetten in daden”besluit Hilde Vautmans.