Open Vld en CD&V willen een Nationaal Plan Sepsis

Robby De Caluwé

Parlementsleden Robby De Caluwé (Open Vld) en Nathalie Muylle (CD&V) dienen in de Kamer van volksvertegenwoordigers een resolutie in voor een Nationaal Plan over sepsis. Sepsis (of bloedvergiftiging) is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. “Met de resolutie willen we dat de minister een duidelijk plan opstelt om deze problematiek aan te pakken en om het aantal mensen die overlijden als gevolg van sepsis te reduceren. We geven aanbevelingen over wat in dat plan moet staan: de ontwikkeling van richtlijnen voor een vroege diagnostiek en tijdige behandeling, een preventie- en informatiecampagne bij patiënten en het brede publiek. Daarnaast vragen we bijscholingscampagnes voor artsen en verpleegkundigen en verder wetenschappelijk onderzoek.”, legt Robby De Caluwé uit.

Sepsis (of bloedvergiftiging) is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. De infectie wordt veelal veroorzaakt door bacteriën, schimmels, virussen of parasieten en geeft klachten zoals koorts en hevig rillingen, een snelle hartslag en ademhaling, verminderd bewustzijn, etc.

Sepsis treft elk jaar 50 miljoen mensen, waarvan er minstens 11 miljoen sterven. Initiatiefnemer Robby De Caluwé (Open Vld): “In België zijn geen precieze cijfers bekend over sepsis, maar in ons buurland Nederland krijgen naar schatting 13 000 patiënten per jaar sepsis, waarvan er 3500 patiënten overlijden. Daarmee is sepsis de belangrijkste doodsoorzaak op de intensieve zorgen in Nederland. We willen in België een nationaal plan om deze ernstige ziekte aan te pakken en het aantal overlijdens te reduceren en de lange termijnklachten te beperken.”

De ziekte opsporen is niet eenvoudig en gebeurt vaak in een laat stadium.  De symptomen van sepsis lijken erg op de symptomen van een infectie zonder sepsis, zoals bijvoorbeeld een griep. Bijkomend is er op dit ogenblik geen test beschikbaar die de diagnose met 100 procent zekerheid snel kan bevestigen. Hierdoor wordt de ziekte vaak in een laat stadium herkend, wat de overlevingskansen of een volledig herstelproces doet verminderen.”

Ze willen in het plan richtlijnen en maatregelen opstellen om sepsis vroeg te kunnen detecteren en de behandeling snel op te starten: “Momenteel overlijdt 1 op 5 patiënten, ook als ze behandeld worden. Wie overleeft, kan herstellen, maar kan ook een tijd lang of zelfs levenslang een aantal klachten blijven behouden zoals vermoeidheid, spierzwakte, concentratie- en geheugenproblemen, zenuw- en gewrichtspijn, een slechte weerstand, enzovoort. Daarom is de vroegtijdige detectie en behandeling zo noodzakelijk.”

“Verder willen we een opleidingscampagne gericht op gezondheidswerkers en een informatie- en sensibilseringscampagne voor het groot publiek. Op die manier wordt het bewustzijn en de kennis van de ziekte vergroot wat moet leiden tot vroegere detectie. Op die manier kan de behandeling ervan veel sneller opgestart worden, wat de overlevingskansen verhoogt”, meent De Caluwé.

Ten slotte willen de Kamerleden ook een research centrum in België om meer wetenschappelijk onderzoek en data over sepsis te verzamelen: “Zo komen we te weten hoe we de ziekte sneller en beter kunnen aanpakken, maar kunnen we ook de ziekte in België in kaart brengen.”

Wat in het plan moet komen (aanbevelingen):

1.    Dataverzameling: huidige stand van zaken in België met betrekking tot de prevalentie van sepsis, de huidige behandeling van sepsis, de overlijdens als gevolg van sepsis.

2.    Voorlichtingscampagne voor gezondheidswerkers en groot publiek over het vroegtijdig herkennen en behandelen van sepsis.

3.    Multidisciplinair samenwerkingsverband “Nationaal Sepsis netwerk” bestaande uit experts uit alle domeinen die te maken hebben met sepsis. Dit netwerk formuleert adviezen en aanbevelingen en evalueert de maatregelen van het nationaal plan.

4.    Opstellen van richtlijnen voor een vroege diagnostiek en tijdige behandeling.

5.    Opstart research centrum over sepsis in België.

6.    Permanente bijscholingsprogramma’s voor zorgverleners.

7.    Specifieke maatregelen om tijdig sepsis bij patiënten te herkennen door te werken met een waarschuwingssysteem dat bij volwassen patiënten de klinische achteruitgang detecteert (NEWS-score).

8.    Ontwikkeling van een zorgtraject en nazorgtraject.