Nieuwe gemeentelijke basisschool “De Vlinderdreef” geopend

Open Vld beloofde om deze legislatuur de bestaande schoolgebouwen te renoveren maar koos uiteindelijk voor een nieuwbouw. Hierbij werd niets aan het toeval overgelaten en vandaag konden burgemeester Robby De Caluwé en directeur Stijn Deschepper dan ook vol trots het nieuwe gebouw plechtig openen. 

“We kozen uiteindelijk voor een nieuwbouw omdat dit voor de Moerbekenaar goedkoper was dan een renovatie. Bij een renovatie weet je nooit welke verrassingen je er allemaal te wachten staan, én we zouden minder subsidies van Vlaanderen hebben gekregen”, licht De Caluwé de beslissing toe. Een renovatie had minstens anderhalf miljoen euro meer gekost dan de nieuwbouw waarvoor nu werd geopteerd.

“Met een nieuwbouw konden we ook extra aandacht besteden aan ecologie en duurzaamheid van het gebouw. Het hele gebouw is een bijna energieneutraal gebouw. Dankzij Open Vld-gemeenteraadslid Koen Mertens, expert in duurzaam bouwen, konden we heel wat slimme maatregelen nemen die de gemeente jaarlijks heel wat geld doen besparen. Koen heeft trouwens ook alle subsidiemogelijkheden tot in de puntjes uitgezocht, waardoor we maximaal van Vlaamse cofinanciering hebben kunnen genieten.”

De speelplaats beschikt over een gigantische speeltuin. “Dit konden we realiseren dankzij het oudercomité. Zij hadden in de loop der jaren heel wat geld bijeen gespaard en hebben dit aan de gemeente geschonken. Het oudercomité schonk 65.000 EUR, waar via de Vlaamse subsidies meer dan 210.000 EUR kon van worden gemaakt. De voorwaarde die het oudercomité stelde, was dat het geld zou worden gebruikt voor investering in speeltoestellen, wat we dus gedaan hebben”, aldus gemeenteraadslid Koen Mertens.

De nieuwe gebouwen zijn ook multi-inzetbaar. Verenigingen kunnen de refter gebruiken om activiteiten te organiseren, in de turnzaal werden de nodige maatregelen genomen om deze ook voor muziek- en toneelvoorstellingen te kunnen gebruiken, de speelplaats en het verkeerspark kunnen door organisaties worden gebruikt, …

We hebben niet alleen geïnvesteerd in een nieuw schoolgebouw, er was ook aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. “Via een zogenaamde talentendreef hebben we kinderen én leerkrachten de kans gegeven zich te ontwikkelen binnen hun eigen interessegebied. Kinderen konden zo leren tuinieren, toneel spelen, …” Ook startte de school een project voor huiswerkbegeleiding op, waarbij kinderen in een moeilijke thuissituatie én hun ouders worden geholpen om het huiswerk te maken. “Dit blijkt heel goed te werken en we willen dit aanbod daarom de volgende legislatuur ook uitbreiden naar het vrije net.”

“En ook het gemeenschappelijk busvervoer hebben we beter gemaakt. De gemeente kwam al financieel tussen in het schoolvervoer van de kinderen van de andere lagere schoolnetten, maar heeft dit nu ook gratis gemaakt voor zwemuitstappen én verlaagd voor andere uitstappen. Hiermee is er voortaan geen enkel verschil meer tussen de kosten voor kinderen die naar de gemeentelijke basisschool gaan of die school lopen op een andere lagere school in de gemeente.”