Moerbeke wil rookvrije generatie

De gemeente Moerbeke wil tegen 2037 een rookvrije generatie. “Wie in 2019 wordt geboren, willen we laten opgroeien zonder dat die in contact komt met tabak. Elke week beginnen er namelijk kinderen te roken, vaak vanuit een kopieergedrag”, licht burgemeester Robby De Caluwé de ambitie toe. “Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf een sigaret op te steken. Het beschermt hen tegen tabaksverslaving.”

De bedoeling is dat rokers niet roken in het zicht van kinderen. “We gaan dit niet doen door een absoluut rookverbod uit te vaardigen, maar we willen wel schoolomgevingen, de ruimte rond speelpleintjes, sportterreinen, … uitroepen tot een rookvrije zone. We zullen dit doen door mensen te sensibiliseren en attent te maken op de rookvrije generatie die we tegen 2037 willen afleveren. We zien dit als een positief en uitnodigend project. Niemand wil dat kinderen beginnen roken, dus het draagvlak zou groot moeten zijn. We hopen ook dat de jeugd- en sportverenigingen mee op de kar springen om deze ambitieuze doelstelling waar te maken. Zij kunnen het label ‘Generatie Rookvrij’ aanvragen als ze rookvrij zijn.”

Roken zorgt jaarlijks voor 7,1 miljoen doden per jaar wereldwijd, waarvan meer dan 10% door passief roken. In België gaat het om 14.000 tabaksdoden per jaar.

De gemeente neemt dit initiatief in samenwerking met Logo Gezond+, de vzw die de gemeente begeleidt op vlak van gezondheidsbeleid. ‘Generatie Rookvrij’ is een oorspronkelijk initiatief van Kom Op Tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.

Meer informatie over ‘Generatie Rookvrij’ op https://www.generatierookvrij.be.