Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Lokeren en Moerbeke hebben de intentie om te fusioneren. Burgemeesters Filip Anthuenis (Open Vld) van Lokeren en Robby De Caluwé (Open Vld) van Moerbeke kondigen aan dat beide lokale besturen de komende maanden zullen onderzoeken of ze vrijwillig kunnen fusioneren. Dat verklaren ze deze ochtend op een gemeenschappelijke persconferentie. 

De Vlaamse regering stuurt sinds 2014 aan op een schaalvergroting om gemeenten bestuurskrachtiger te maken. Na een aantal succesvolle vrijwillige fusies in de vorige legislatuur bekijken heel wat gemeenten ook deze legislatuur om te fusioneren. In de regio Waasland en groot Gent alleen al gaat het om 7-tal gemeenten. Nu ook Lokeren en Moerbeke. “Er is voor alle duidelijkheid nog geen definitieve beslissing genomen”, benadrukken beide burgemeesters.

Participatietraject

De plannen van de hogere overheid en de fusieverklaringen in de regio brachten beide gemeenten aan tafel. Burgemeester van Moerbeke Robby De Caluwé (Open Vld): “Aanvankelijk hadden we met onze gemeente geen fusieplannen. Maar als kleine gemeente merk je dat de uitdagingen voor lokale besturen steeds groter worden. We krijgen steeds meer bevoegdheden toegeschoven van de hogere overheden zonder dat hier een evenredig aantal middelen en medewerkers tegenover staan. Dit maakt het bijzonder moeilijk voor een kleine gemeente om alle expertise in huis te hebben. De dienstverlening moet immers op maat zijn.”

Beide lokale besturen willen daarom een participatietraject opstellen, waarbij de inwoners en de adviesraden worden geconsulteerd over een eventuele fusie. “Samen met de schepenen zullen Robby en ik wijkbezoeken brengen en de adviesraden uitnodigen om een open debat te voeren. Vanzelfsprekend roepen we volgende week eerst de gemeenteraadsleden bijeen. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van beide gemeenten er alleen maar beter van kunnen worden”, aldus burgemeester van Lokeren Filip Anthuenis (Open Vld).

Mogelijkheden door fusie

Vlaanderen beloont gemeenten die vrijwillig fusioneren tot 500 euro schuldafbouw per inwoner. De burgemeesters zien de mogelijkheden hiervan in. De Caluwé verklaart: “dankzij de hefbomen zouden we de personenbelasting laag kunnen houden en nog meer investeringen kunnen doen bovenop de reeds geplande.” Naast die lage fiscaliteit zouden de reeds geplande investeringen versneld kunnen uitgevoerd worden volgens De Caluwé: “een fusie geeft ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld ons masterplan ‘Moerbeke 2050’ vervroegd te realiseren, waardoor we het plan zouden kunnen omvormen tot ‘Moerbeke 2035’.”

Een natuurlijk bondgenootschap

“Eigenlijk is Moerbeke de natuurlijke partner van Lokeren“, zegt Anthuenis. “We werken al jaren succesvol samen met Moerbeke in diverse samenwerkingsverbanden zoals IDM, Interwaas, maar ook tijdens de coronapandemie bij onder meer de installatie van het vaccinatiecentrum. Voor de openbare woonzorgcentra van Lokeren en Moerbeke voerden we enkele jaren terug al een geslaagde fusie door.”

Ook cultureel zijn er geen verschillen volgens Anthuenis: ”Veel jongeren trekken voor het middelbaar onderwijs naar Lokeren. Maar ook om te winkelen, sporten en voor cultuur worden de gemeentegrenzen langs beide kanten wekelijks overgestoken. De Caluwé bevestigt dit: “Ook de Lokerse Feesten staan steevast op het programma van menig Moerbekenaar en Sporting Lokeren-Temse heeft heel wat supporters in Moerbeke. Maar Moerbeke is ook letterlijk de ‘natuurlijke’ partner van Lokeren, we hebben vele prachtige natuurzones en fietspaden gemeen.”

Eigen karakter bewaren

Voor de Moerbeekse burgemeester is het behoud van eigenheid de grootste bekommernis en voorwaarde. In de volgende legislatuur is de kans volgens hem groot dat gemeenten verplicht zullen moeten fusioneren. Lokeren wil daarbij Moerbeke niet ‘opslorpen’, aldus Anthuenis (Open Vld). De burgemeesters verklaren: “de fusie kan er net voor zorgen dat Moerbeke, versterkt met onze huidige deelgemeente Eksaarde en ook Daknam en Doorslaar, de eigenheid kan behouden. Ook de lokale festiviteiten en activiteiten zullen uiteraard blijven. De gesprekken zullen gevoerd worden tussen gelijkwaardige partners.”