Katholieke zorginstellingen staan niet buiten de (euthanasie)wet!

Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé veroordeelde deze middag in de plenaire vergadering de manier waarop katholieke ziekenhuizen omgaan met euthanasieaanvragen. Heel wat katholieke ziekenhuizen maken nog steeds gebruik van grijze zones in de wet om euthanasie te ontmoedigen. “Onaanvaardbaar. De verplichte palliatieve filter is niet menselijk en holt de wet uit’, aldus De Caluwé.

 

De ‘palliatieve filter’ is een concept dat bij de opstelling van de euthanasiewet in 2002 door de bisschoppenconferentie als idee naar voren geschoven werd. De filter houdt in dat de euthanasievragen gefilterd moeten worden. Niet elke euthanasievraag is immers een echte vraag om levensbeëindiging, maar eerder een vraag om hulp om dat levenseinde draaglijk te maken.

De Caluwé: “Deze praktijk is onaanvaardbaar en onmenselijk. Mensen moeten zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. Ik vind het onbegrijpelijk dat machtige katholieke ziekenhuizen het recht op euthanasie en een waardig levenseinde willen uithollen en mensen zelfs tegenwerken. Bovendien is deze praktijk niet wettelijk. De wet op de patiëntenrechten is heel duidelijk. Een patiënt heeft het recht een behandeling te weigeren. Als hij die palliatieve filter niet wil doorlopen, dan moet dat gerespecteerd worden. De katholieke ziekenhuizen hebben hier dus duidelijk de wet geschonden.”

De Caluwé: “Of je nu conservatief, progressief, katholiek of vrijzinnig bent: euthanasie is een verworven recht dat ons niet meer mag worden afgepakt. Meer nog, we moeten dat zelf uitbreiden voor bijvoorbeeld mensen die lijden aan dementie. Uit overtuiging, omdat er een breed draagvlak voor is en omdat zelfbeschikking een recht is. Gun een ander zijn/haar vrije zelfbeschikking, ook al ben je zelf tegen. Dat is correct handelen.”