Kandidaat voor de federale verkiezingen

Kamer (13)

Robby De Caluwé, burgemeester van Moerbeke-Waas, is eerste opvolger op de Open Vld-lijst voor de Kamer. Als De Caluwé verkozen wordt is hij sinds 1954 de eerste Moerbekenaar die in een parlement zit. “De eerste opvolgersplaats is een mooie appreciatie van de partij voor mijn jarenlange werk én voor de sterke Moerbeekse ploeg”, zegt de burgervader.

Regio op de kaart

De Caluwé zet zich al 25 jaar actief in voor de partij. Vroeger binnen Jong Vld regio Gent-Eeklo, nu liggen de klemtonen lokaal als burgemeester, regionaal als voorzitter en nationaal als lid van de partijraad. “Onze regio Gent-Eeklo ging er bij de verkiezingen in oktober 5% op vooruit, en dat is dan nog zonder Gent meegerekend. Ik ondersteunde en coachte samen met federaal volksvertegenwoordiger Egbert Lachaert de afdelingen in de regio heel hard en die aanpak heeft vruchten afgeworpen. Gent-Eeklo is de enige regio in Vlaanderen waar Open Vld de grootste partij is kunnen blijven.”

Grote symboliek voor Moerbeke

Het zou van grote symbolische waarde zijn als De Caluwé verkozen wordt voor het federaal parlement. “Het is exact 65 jaar geleden dat een Moerbekenaar in een parlement zat. Toen nam Moerbekenaar Albert Mariën ontslag uit de Senaat om gouverneur van Oost-Vlaanderen te worden.”

Als eerste opvolger is De Caluwé niet helemaal zeker van een zitje in het halfrond maar de kans is erg reëel. “De eerste opvolger komt pas in het parlement als een Oost-Vlaams verkozene zijn of haar mandaat niet opneemt of stopzet, of bijvoorbeeld minister wordt. De kans dat ik kan zetelen is dus méér dan bestaande”, aldus De Caluwé. “Het is mijn ambitie om federaal werk te kunnen verrichten, hoewel mijn focus op Moerbeke blijft liggen.”

Burgemeester blijven

“Ik voel me in de eerste plaats een lokale politicus en wil ook op post blijven als burgemeester. Veel parlementsleden zijn en blijven burgemeester of schepen in hun gemeente. Zelf zie ik het mandaat als een uitbreiding van mijn lokaal engagement. Onze mogelijkheden en bevoegdheden zijn in de gemeente vaak heel beperkt. Vanuit Brussel hoop ik iets vlotter toegang te hebben tot de beleidsmakers die over zaken beslissen die ook voor onze gemeente én uiteraard de provincie belangrijk zijn. Ik hoop dus Moerbeke en Oost-Vlaanderen te versterken door een federaal mandaat”, aldus De Caluwé. 

Eerst veiligheid

Veiligheid krijgt bijzondere aandacht van De Caluwé. “Als burgemeester moet veiligheid je core business zijn. Ik volg dit binnen Moerbeke van heel dichtbij op, maar merk dat er op dat vlak federaal nog één en ander kan verbeteren. Daarnaast heb ik als ondernemer een goed zicht op de noden van ondernemers, werkgevers én werknemers. Ook voor hen wil ik mij inzetten.”