Kamerlid De Caluwé dient wetsvoorstel in om ‘Recht om vergeten te worden’ uit te breiden naar verzekering gewaarborgd inkomen (werelddiabetesdag)

Het wetsvoorstel van Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst (Open Vld) zal het voor chronisch zieke mensen met een aandoening die onder controle is, mogelijk maken om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. “In de praktijk zijn het meestal zelfstandigen die dergelijke verzekering afsluiten. Momenteel ondervinden die mensen hier moeilijkheden mee. Dat willen wij rechtzetten”, stelt Verhelst. “We zien bijvoorbeeld dat mensen met diabetes type 1 moeilijkheden ondervinden bij het afsluiten van een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’. Met dit wetsvoorstel willen we hier verandering in brengen en het ‘recht om vergeten te worden’ uitbreiden naar dit type verzekering”, stelt Robby De Caluwé. Het wetsvoorstel dient nog inoverweging genomen te worden in de Kamer.

Het ‘recht om vergeten te worden’ betreffende de verzekeringen voor bepaalde persoonsverzekeringen was al ingevoerd voor bijvoorbeeld mensen die genezen waren van kanker. Dit ‘recht om vergeten te worden’ houdt in dat men als kandidaat-verzekerde bij de onderschrijving van een verzekering wel zijn medische voorgeschiedenis moet meedelen, maar dat deze niet in acht mogen genomen worden door de verzekeringsonderneming voor het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

“Eerder deze maand heb ik er bij Staatssecretaris De Bleeker bij aangedrongen om deze wetgeving aan te passen en uit te breiden naar ziektes die chronisch zijn, maar wel onder controle. Denk bijvoorbeeld aan iemand met diabetes type 1. De Staatssecretaris gaf aan dat hier inderdaad binnen de regering naar zal worden gekeken”, zegt De Caluwé.

Met dit voorstel willen de Kamerleden ‘het recht om vergeten te worden’ uitbreiden naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die, in geval van ziekte of in geval van ziekte en ongeval, de vermindering of verlies van beroepsinkomen ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid van een persoon geheel of gedeeltelijk vergoedt. “Een dergelijke verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ richt zich tot iedereen (zelfstandigen, werknemers, ambtenaren, …), maar wordt vooral door zelfstandigen afgesloten. Het is dan ook belangrijk dat deze ondernemers dezelfde kans krijgen. Discriminatie kan niet”, stelt Verhelst.

Wie leidt aan een chronische ziekte, maar perfect in staat is om te ondernemen, krijgt bij de aanvraag van een dergelijke verzekering vaak te horen dat deze ofwel geweigerd wordt, ofwel enkel mogelijk is mits het betalen van een hoge bijpremie. Met dit wetsvoorstel willen we deze weigering of het aanrekenen van een bijpremie voorkomen. “Mijn zus heeft zelf diabetes type 1 en stootte al op deze problemen in de praktijk. Ik wil daar nu vanuit het parlement graag iets aan veranderen. Het kan niet dat een gezond persoon moet boeten”, stelt De Caluwé. Momenteel geldt de uitbreiding naar het gewaarborgd inkomen nog niet voor bijvoorbeeld diabetes-patiënten. “Wij hopen dan ook dat de regering deze lijst aanpast in die zin en dit opneemt, zodat ook die mensen een verzekering gewaarborgd inkomen kunnen afsluiten”, besluit De Caluwé.