Hamster geen geneesmiddelen

addiction-antibiotic-aspirin-860378

Door hamstergedrag zijn sommige voorraden van vrij verkrijgbare geneesmiddelen snel verminderd. Er is nog genoeg voorraad van geneesmiddelen bij de groothandelaars in België, maar het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in België) vraagt aan alle burgers om geen onnodige voorraden van geneesmiddelen aan te leggen.

Geen geneesmiddelentekorten verwacht
Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft het FAGG vastgesteld dat de voorraad geneesmiddelen in de apotheken sneller dan normaal wordt verkocht. Het FAGG wil de burgers geruststellen dat er nieuwe voorraden zullen worden geleverd, er wordt geen tekort verwacht.

Denk aan anderen: geen voorraad geneesmiddelen aanleggen
Om tekorten in de toekomst te vermijden, vraagt het FAGG u om geen onnodige voorraad geneesmiddelen aan te leggen, omdat dit kan leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid en de behandeling patiënten in gevaar kan brengen. Koop alleen de hoeveelheden geneesmiddelen die u op dit moment echt nodig hebt.

Paracetamol
Het FAGG heeft specifiek voor geneesmiddelen  en bereidingen die enkel paracetamol bevatten aan apotheken (open voor het publiek en online) gevraagd niet meer dan één doosje per patiënt af te leveren, tenzij een medisch voorschrift anders bepaalt.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om ervoor te zorgen dat alle patiënten die echt geneesmiddelen nodig hebben, deze ook kunnen krijgen. Laten we solidair zijn.