Geneesmiddelentekorten: positieve stappen voorwaarts

Medicijnen

Vandaag vond een debat plaats in de plenaire vergadering van het Federaal Parlement over de groeiende problematiek van geneesmiddelentekorten in België. Het debat bracht opmerkelijke standpunten naar voren, met parlementslid Robby De Caluwé van Open Vld als een actieve pleitbezorger voor oplossingen.

Robby De Caluwé, tevens gezondheidsexpert voor Open Vld, benadrukte de ernst van het probleem met meer dan 3,000 meldingen van onbeschikbare geneesmiddelen vorig jaar, wat directe impact heeft op patiënten die hun levensnoodzakelijke medicijnen niet ontvangen. De Caluwé verwijst naar voorgaande initiatieven van zijn partij en zichzelf in het Parlement en stelt kritische vragen aan minister Vandenbroucke over specifieke oplossingen voor problematische gevallen zoals patiënten met tromboses.

Robby De Caluwé: “Terwijl er voor heel wat tekorten vandaag al oplossingen bestaan, is dat niet voor alle medicijnen het geval. Het gaat om medicijnen voor patiënten met een trombose, met astma en diabetespatiënten. Die patiënten geraken niet meer aan hun medicijnen, waardoor ze soms zelfs operaties moeten ondergaan waarvan ze gespaard zouden blijven als ze over de nodige medicijnen beschikten.”

In zijn reactie erkende minister Vandenbroucke de ernst van de situatie en benadrukte hij de noodzaak van Europese actie en solidariteit. De minister belichtte de rol van het Belgische geneesmiddelenagentschap en kondigde concrete stappen aan, waaronder een pilootproject voor het opvolgen van voorraden en het vergoeden van extra kosten voor alternatieve geneesmiddelen. De geneesmiddelentekorten zijn een belangrijk en groeiend probleem en het is wel degelijk mogelijk daar iets aan te doen volgens de minister. “Dat vraagt actie van ons, maar vooral Europese actie en solidariteit.”

De Caluwé reageerde positief op de initiatieven van de minister en benadrukte het belang van Europese samenwerking. De Caluwé wees tevens op de noodzaak om opnieuw in Europa te produceren om minder afhankelijk te zijn van grootmachten zoals China.

“Ik kijk hoopvol uit naar uw initiatieven om dat nijpende tekort verder aan te pakken. We moeten dus veel meer opnieuw in Europa gaan produceren om minder afhankelijk te zijn van grootmachten zoals China”, aldus De Caluwé.