Gemeentelijke basisschool open voor alle verenigingen

Gisteren keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement voor de refter en turnzaal van de nieuwe Vlinderdreef goed. “Al van bij de eerste plannen, die Stijn Deschepper en Marc Fruytier 15 jaar geleden schreven, was het de bedoeling om de school zoveel mogelijk open te stellen voor de volledige gemeenschap. Nu met de opening van de nieuwe basisschool ziet iedereen de opportuniteiten, ook die partijen die initieel niet warm liepen voor het concept van ‘brede school’”, geeft burgemeester Robby De Caluwé aan.

Net als voor de andere gemeentelijke lokalen, betalen de verenigingen een heel laag tarief. “Voor niet commerciële activiteiten betalen ze 25 EUR per dag. Ze kunnen op die momenten natuurlijk ook gebruik maken van de speelplaats en het verkeerspark. Voor sportverenigingen houden we het gebruik momenteel gratis.” Vandaag is de turnzaal elke avond van de week in gebruik. “We kunnen dus zeker van een succes spreken.”

VerkeersparkZoals de vele bezoekers tijdens de opendeurdag konden zien, is er ook een volledig uitgerust verkeerspark op de nieuwe campus. “We vinden verkeersveiligheid voor kinderen heel belangrijk. In het SAVE-charter hadden we ons geëngageerd om een  verkeerspark uit te bouwen. Uiteraard willen we dit zoveel mogelijk ter beschikking stellen van verenigingen, maar ook de andere scholen zijn van harte welkom. Ik begrijp dat zij in eerste instantie niet warm liepen voor dit idee toen we hen dit meer dan twee jaar geleden voorstelden. Maar ik hoop dat ze nu toch vooral de kansen zien. Niemand kan tegen verkeerseducatie vanaf jonge leeftijd zijn. Vanuit de gemeente geven we alle kinderen dan ook de kans om op een speelse manier aan te leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven.”

De lokalen van de school kunnen via de gemeentelijke website worden gereserveerd.