Gemeentebestuur Moerbeke-Waas zet in op autodelen

De inwoners van Moerbeke zullen vanaf 2020 een elektrische deelwagen ter beschikking hebben. Er komt ook een laadpunt met twee bijhorende parkeerplaatsenvoor elektrische wagens. De infosessie vindt plaats op woensdag 19 februari 2020.

De gemeente Moerbeke zet vanaf 2020 volop in op autodelen. Autodelen is een systeem waarbij enkele personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruikmaken. Bij autodelen gebruikt iemand een auto enkel wanneer hij of zij de auto nodig heeft. Het systeem biedt ecologische, sociale en economische voordelen. Schepen van Duurzaamheid Koen Mertens (Open Vld) licht toe: “Autodelen vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen”.

In samenwerking met Solidariteit voor het Gezin wordt een deelwagen aangeboden aan de inwoners van de gemeente Moerbeke. “Zowel onze medewerkers als de inwoners van onze gemeente kunnen gebruikmaken van het deelwagensysteem”, vermeldt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “Er komt ook een laadpaal met twee parkeerplaatsen. De eerste plaats is voor de elektrische deelauto en de andere plaats kan gebruikt worden door de inwoners die hun elektrische wagen willen opladen”.

“Dit project valt binnen het duurzame (mobiliteits)beleid dat we nastreven”, vermelden burgemeester Robby De Caluwé en schepen Koen Mertens van Moerbeke-Waas. “Naast het autodeelsysteem zetten we onder andere ook in op veilige en verlichte fietssnelwegen en het mobipunt”.

Er wordt een infoavond georganiseerd door Vlaams Netwerk Autodelen op woensdag 19 februari om 19u in Hof ter Moere, Herfstvrede 1A in Moerbeke. In deze infosessie wordt het elektrische deelwagensysteem toegelicht maar ook andere (auto)deelvormen in Moerbeke komen ook aan bod.