Gemeentebestuur Moerbeke stelt meerjarenplan 2020-2025 voor

Op de gemeenteraad van 28 januari stelt het gemeentebestuur haar beleidsplan voor 2020-2025 voor. Er wordt voor 5,5 miljoen euro geïnvesteerd.

 

Investeringen

“We voorzien 5,5 miljoen euro investeringen, voor 10% van die investeringen rekenen we op subsidies”, aldus Robby De Caluwé. Schepen Sarah Poppe (Open Vld) benadrukt dat de ontwikkeling van de sportsite niet onder dit bedrag valt. “Omdat de sportsite door Farys wordt uitgebaat, vallen deze kosten onder exploitatie”, aldus schepen Poppe. Ook de versnelde omvorming van het openbaar verlichtingsnet naar LED-verlichting valt onder exploitatie.  “Voor deze verledding werken we namelijk samen met Fluvius, we betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage”, verklaart schepen Koen Mertens (Open Vld). Ook wil het gemeentebestuur een verhuis van het recyclagepark naar de door Interwaas te ontwikkelen kmo-zone onderzoeken.

Masterplan 2050

Zoals bekend, maakt de gemeente een masterplan op. “Dit masterplan bepaalt de grote lijnen voor toekomstige ontwikkelingen op vlak van ruimte en mobiliteit”, geeft schepen Stijn Deschepper (Open Vld) aan. “We voorzien al budgetten om eerste stappen te zetten naar dit masterplan, om enkele quick wins te realiseren.”

Sociaal beleid

Schepen Thierry Walbrecht (Open Vld) licht toe dat er ook op vlak van sociaal beleid heel wat op het programma staat. “Naast het bestaande beleid, willen we deze legislatuur ook extra inzetten op armoedebestrijding. Voor ons is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt, naast gelijke plichten.”

Schuldafbouw

Nadat het vorige gemeentebestuur de schulden al met een derde deed dalen, doen ze daar deze legislatuur nog een schep bovenop. “Het plan is om de totale schulden opnieuw met 25% te doen dalen”, aldus burgemeester Robby De Caluwé. “Ondanks een netto investeringsbudget van 5 miljoen euro en deze verdere schuldafbouw, behouden we de belastingstarieven op hetzelfde niveau, met uitzondering van een aantal bedragen die worden geïndexeerd.

Goedkeuring

Op de gemeenteraad van dinsdag 28 januari zal het gemeentebestuur haar meerjarenplan voorleggen aan de gemeenteraadsleden. “In principe had dit voor 31 december moeten worden goedgekeurd, maar er zijn diverse redenen waarom dit niet gelukt is”, geeft burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) aan. Zo verwijst hij naar het feit dat het gemeentebestuur absoluut de adviesraden wou betrekken. “En die werden pas midden vorig jaar samengesteld. Ook zijn er met de nieuwe software wel wat problemen geweest. We wilden geen haastig knip- en plakwerk afleveren, maar een degelijk onderbouwd beleidsplan dat de prioriteiten voor deze legislatuur vastlegt.”