Gemeente Moerbeke kiest voor kmo-zone in het groen

Het gemeentebestuur van Moerbeke en Interwaas leggen momenteel de laatste hand aan de ontwikkeling van een kmo-zone op de voormalige suikersite. “Het kader werd vastgelegd in een masterplan”, legt schepen voor lokale economie Sarah Poppe (Open Vld) uit. “Vier principes zijn cruciaal in de ontwikkeling: duurzaamheid, groen, modern en compact en lokaal.”

Deze principes zorgen voor een aantal ruimtelijke uitdagingen volgens Poppe. “We kiezen in de kmo-zone bijvoorbeeld niet voor individuele parkeerplaatsen en leggen een compacte bouwvorm op waar elke vierkante meter beschikbare ruimte optimaal wordt benut.”

Het gemeentebestuur gaf aan Interwaas de uitdaging mee om een openbaar groen domein te creëren, dat zorgt voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving.“Zo kiezen we voor een ruim publiek toegankelijk groendomein rondom de bedrijvenclusters”, zegt omgevingsschepen Koen Mertens (Open Vld).“Verschillende bomen en hoge struiken zullen voor het landschappelijk karakter zorgen. We kiezen voor bloemrijke kruidlagen om een biodiverser geheel te creëren. Ook zullen er verschillende soorten toegangspaden in het groenpark worden aangelegd. Het hemelwater van de bedrijven en de openbare wegen wordt collectief opgevangen in het groenpark in wadi’s (waterafvoer door infiltratie, een soort kuil waar het water vertraagd kan infiltreren in de grond)”, legt hij uit.

Volgens gemeenteraadsvoorzitter Peter De Bock (Open Vld), die lid is van de Raad van Bestuur van Interwaas, wordt er vooral op lokale bedrijven met als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of verwerking van goederen gemikt. Kleinhandel, horeca, autonome kantoren en diensten, afvalverwerkingsbedrijven, transportbedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen zijn niet toegelaten. “De verwachting is dat de percelen in april 2023 kunnen worden verkocht”, zegt De Bock. De kandidaatstelling is volgens de huidige planning voorzien in oktober of november 2023.

Meer informatie kan men vinden op https://interwaas.be/moerbeke-suikersite. Bij extra vragen kan men mailen naar suikersite@interwaas.be.