Federaal volksvertegenwoordiger neemt deel aan de zomerstage van Voka

Kamer (9)

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) heeft afgelopen woensdag 21 augustus de Vokazomerstage gelopen in het Havenbedrijf Antwerpen. De zomerstages hebben als doel om de samenwerking tussen beleidsmakers en bedrijven te verbeteren. De Caluwé heeft een hele dag meegedraaid op de werkvloer van het Nautisch Operationele Cluster van de Haven van Antwerpen. Met de praktijk in het achterhoofd stelt hij drie beleidsdoelstellingen inzake Werk en Ondernemen, Transport en Begrotingsbeleid voor ogen.

Afgelopen woensdag 21 augustus, heeft nieuwkomer in de Kamer van volksvertegenwoordigers Robby De Caluwé, de Vokazomerstage gelopen in het Havenbedrijf Antwerpen. Tijdens de zomerstages van VOKA krijgen parlementsleden de kans om een unieke blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen. VOKA organiseert de zomerstages om het contact tussen politici en bedrijven te verbeteren. Parlementslid De Caluwé is een voorstander van het initiatief: “Als politicus ben je immers in het parlement bezig met dossiers die vaak een directe impact hebben op ondernemingen”.

Voka organiseert elk jaar zomerstages voor politici bij bedrijven, om de samenwerking te bevorderen tussen beleidsmakers en politici. Robby De Caluwé is naast burgemeester van Moerbeke, sinds juni federaal volksvertegenwoordiger en één van de nieuwkomers bij de Vokazomerstages. De Vokazomerstage is voor De Caluwé doorgegaan op het Nautisch Operationele Cluster van de Haven van Antwerpen:

“Het was een erg leerrijke ervaring om met de operationele en onderhoudsdiensten van de Haven van Antwerpen mee te lopen. Ik heb de kans gekregen om te ervaren hoe het op de bedrijfsvloer gesteld is en wat de uitdagingen zijn volgens zowel werknemers en werkgevers. Samen met twee medewerkers hebben we een analyse gemaakt van de bodem van de binnenhaven. Dit is nodig omdat objecten (vb. scherpe metalen platen of autowrakken) de schepen kunnen beschadigen. Ook werden er herstellingswerken van een schip op een vast droogdokken uitgevoerd. Hiernaast heb ik de CEO van Port Of Antwerp, Jacques Vandermeiren ontmoet, hij legde mij het belang van efficiënt en duurzaam transport uit. De haven is zelf gestart met hun personeel te vervoeren naar hun werkplaats via waterstofboten (Hydroville Shuttle), innovatief en duurzaam”.

Toch is de bedrijfswereld voor De Caluwé geen nieuw terrein: “Vorige maand nam ik zelf afscheid van mijn HR-bedrijf. Toch verlaat ik het ondernemerschap niet, ik zal me de komende vijf jaar inzetten om de economische groei te bevorderen”. De Caluwé heeft daarom enkele beleidsdoelstellingen opgesteld: “Inzake Werk en Ondernemen moeten we meer mensen aan het werk krijgen en hen goed matchen aan het recordaantal vacatures. Open Vld wil daarom een werkloosheidsuitkering beperken in de tijd (en degressief laten verlopen), dat wordt ook door VOKA aanbevolen”. Hiernaast moet het fiscaal systeem volgens De Caluwé in het volgende regeerakkoord hervormd worden tot een transparant, coherent en modern geheel: “Via lagere belastingen willen we de koopkracht en investeringen in onze economie aanzwengelen, we streven naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat oudere werknemers ook langer aan de slag kunnen blijven, er moet met andere woorden werkbaar werk zijn. Dit kunnen we bereiken door het systeem van de zachte landingsbanen dat in de voorbije regeerperiode werd gecreëerd, verder aanmoedigen.” Open Vld wil ook de administratieve, statutaire en fiscale drempels die ondernemerschap afremmen, zo veel als mogelijk wegwerken: “Minder regels moeten bestaande én nieuwe spelers in onze economie alle kansen bieden en innovatie stimuleren, niet tegenhouden. Omdat we meer durf in onze samenleving nodig hebben, koesteren we ook het recht om te falen”.

Inzake transport is de Caluwé duidelijk: “We moeten efficiënter en duurzamer transport ontplooien. De waterstofboten zijn daar een goed voorbeeld van. We willen daarom inzetten op een verbeterde infrastructuur (vb. fietssnelwegennetwerk), thuiswerk, carpooling en ons openbaar vervoer optimaliseren. Ook de deelmobiliteit is een stap in de goede richting. Dit dient allerhande te worden gestimuleerd door bijvoorbeeld meer laadpalen en parkeerplaatsen voor (elektrische) deelwagens te voorzien en fiscaal voordeliger te maken.”

Ten slotte stuurt de Caluwé aan op een goed begrotingsbeleid: “Om de begroting in evenwicht te krijgen én de belastingen verder te verlagen, moet het overheidsbeslag verder naar beneden. We doen dit door een beleid gericht op jobcreatie, een meer efficiënte overheid en verdere hervormingen van de sociale zekerheid”.