De Caluwé: Vrijstelling van belastingen om horeca-uitbaters te steunen.

Deze ochtend is in de Kamer van volksvertegenwoordigers onder liberale impuls een wetsvoorstel goedgekeurd dat de horecasector vrijstelt van de heffingen aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor 2020. Kamerlid Robby De Caluwé reageert tevreden: “Dit is een maatregel die broodnodig is voor de ondernemers in de horecasector die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. De maatregel die de horeca-uitbater 49 tot 3 433 euro doet besparen, komt bovenop een aantal andere steunmaatregelen die tijdens de crisis werden genomen”. 

 

Vrijstelling van FAVV-belastingen  

 

Deze ochtend is in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen een wetsvoorstel goedgekeurd dat de horecasector vrijstelt van de heffingen aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor 2020. De Europese Commissie gaf eerder positief advies voor de maatregel. De heffing die horeca-uitbaters dienden te betalen varieert van 49,24 euro tot 3 433,82 euro per inrichting in functie van de omvang en het aantal werknemers van de horecazaak. In 2019 waren 61 324 inrichtingen deze heffing verschuldigd voor een totaalbedrag van meer dan 10,1 miljoen euro. Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé licht de noodzaak van de maatregel toe: “De horeca heeft het zwaar gehad naar aanleiding van de coronacrisis omwille van een maandenlange sluiting en nadien ten gevolge van een heropstart van de horeca-activiteiten die rekening moeten houden met specifieke coronamaatregelen, zoals het verminderen van het aantal plaatsen, bijkomende hygiënemaatregelen etc. De kwijtschelding van de belasting is een broodnodige steunmaatregel voor de ondernemers”.

 

Gelijkaardige crisissen 

Ook in het verleden werden gelijkaardige maatregelen genomen voor sectoren die in crisis zaten. De Caluwé verklaart: “Tijdens een vorige crisis werden de heffingen aan het FAVV voor de varkenshouderijen vrijgesteld. Ik ben zeer tevreden dat ook de andere commissieleden de noodzaak van de maatregel inzien en wil de Franstalige liberalen bedanken om de schouders te zetten onder dit voorstel.”