De Caluwé: “met de resolutie is een belangrijke stap gezet voor het waarborgen van de fundamentele rechten van intersekse personen.”

De Kamercommissie Gelijke Kansen heeft vandaag unaniem een resolutie goedgekeurd die de fysieke integriteit van intersekse minderjarigen wil waarborgen. Deze resolutie zorgt ervoor dat ingrepen aan de geslachtsdelen van intersekse kinderen enkel zullen worden toegelaten nadat zowel ouder als kind goed geïnformeerd zijn en ze beide uitdrukkelijk toestemming geven. “Met deze tekst die we – op initiatief van sp.a en PS – met de parlementsleden hebben opgesteld, vragen we bovendien aan de regering om ook meer te investeren in onderzoek naar interseksualiteit en psychologische ondersteuning voor de kinderen en hun ouders naar het voorbeeld van de regeling die al geldt voor transgenders.”, zegt Kamerlid Robby De Caluwé. 

Naar schatting worden in ons land jaarlijks 60 tot 80 kinderen geboren met intersekse kenmerken.Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie van geslachtskenmerken. Sommige intersekse personen hebben geslachtskenmerken van beide geslachtsorganen, zoals bijvoorbeeld een niet volgroeide penis en een baarmoeder. Andere intersekse personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 sekse maar een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen of genen. Vaak is dit ook onzichtbaar of wordt het pas in de puberteit ontdekt. 

Kamerlid Robby De Caluwé, die amendementen indiende, reageert tevreden over de resolutie die unaniem goedgekeurd werd: “Hiermee zetten we stappen om de onduidelijke regelingen rond het (medisch) ingrijpen van intersekse minderjarigen weg te werken. Het garandeert ook meer de zelfbeschikking van personen die met intersekse kenmerken worden geboren. In het verleden werden – vaak met de beste bedoelingen – zeer snel na de geboorte geslachtsoperaties uitgevoerd bij baby’s. Dit binair denken zorgde voor druk op de ouders om meteen te bepalen welk geslacht hun pasgeborene moest krijgen. Tijdens het opgroeien kon het tot ernstige psychologische problemen leiden bij de intersekse personen, wiens fysiek geslacht niet noodzakelijk overeenstemde met hun genderbeleving.”

De Caluwé en de andere parlementsleden vinden dat zowel de ouders als hun kind eerst duidelijk moeten geïnformeerd worden, alvorens er voor een drastische en soms definitieve geslachtsoperatie wordt overgegaan. Zowel de ouders als de intersekse minderjarige moeten na grondig geïnformeerd te zijn, toestemming geven. De Caluwé licht verder toe: “Voor sommige intersekse personen hoeft een geslachtsoperatie niet, omdat ze hun lichaam aanvaarden en zich goed voelen in hun genderidentiteit en genderbeleving.”

Tenslotte heeft de resolutie tot doel om een referentiecentrum op te richten in een ziekenhuis waar alle expertise wordt gebundeld en intersekse personen terechtkunnen voor multidisciplinaire zorg en ondersteuning.