De Caluwé: “Tijd om het debat over euthanasie bij dementie grondig te voeren”

Robby De Caluwé

Vandaag is euthanasie alleen mogelijk bij mensen die op dat moment nog bij hun volle verstand zijn. “Distelmans (De Morgen 21/9) pleit voor een uitbreiding euthanasie naar wilsonbekwamen: ‘je krijgt dit aan niemand nog uitgelegd.’, stelt hij. Onbegrijpelijk dat de wet nog altijd niet is uitgebreid”, zegt Robby De Caluwé (Open Vld).  “Wie vandaag een wilsverklaring heeft opgesteld en nadien dement wordt bijvoorbeeld, heeft vandaag geen recht meer op euthanasie. We kennen de vele schrijnende verhalen hierover en willen daarom op een serene manier aan tafel gaan om hier een oplossing voor te zoeken”, aldus Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé. Open Vld diende voor de regeringsvorming al een wetsvoorstel in om dit mogelijk te maken.

Dat wetsvoorstel maakt het mogelijk om de wilsverklaring ook te laten gelden voor mensen die nadien wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld door dementie, hersenbloedingen of -tumoren of Parkinson. Al sinds jaren wordt de uitbreiding van de euthanasiewet voor dementie gevraagd (de euthanasie van Hugo Claus in 2008 deed bijvoorbeeld veel stemmen opgaan). “Enquêtes geven aan dat 85% van onze samenleving er vragende partij voor is. 80.500 mensen tekenden de petitie van LEIF (LevensEinde InformatieForum nvdr.) en wekelijks komen er honderden handtekening bij”, stelt De Caluwé vast.

Keuzevrijheid

Open Vld wil met dit wetsvoorstel aan iedereen die dit wil de mogelijkheid geven om een wilsverklaring op te stellen. “Daarin kan duidelijk omschreven staan in welke toestand van lijden, euthanasie toegepast mag worden indien men wilsonbekwaam of dement geworden is. Een arts die wil ingaan op de euthanasievraag van zijn patiënt zal dit wettelijk kunnen”, verduidelijkt De Caluwé. Een patiënt met de diagnose dementie zal niet meer zoals nu te vroeg uit het leven moeten stappen, namelijk als hij nog wilsbekwaam genoeg is om de vraag te stellen. “De vele getuigenissen van nabestaanden vertellen ons hoe zwaar deze te vroege euthanasie is voor de patiënt zelf, maar vooral voor de geliefden”, zegt De Caluwé. Het liberale Kamerlid benadrukt dat niemand verplicht is om zo een euthanasieverklaring op te stellen en dat geen enkele arts verplicht is om de euthanasie uit te voeren. “Het gaat om een uitbreiding van de keuze: een uitbreiding van de huidige euthanasiewet zorgt ervoor dat de uitdrukkelijke weloverwogen wens van patiënt gerespecteerd kan worden. Een arts die de uitdrukkelijke wens van zijn patiënt wil respecteren zal dit kunnen. Veel artsen staan achter het idee om de euthanasiewetgeving uit te breiden”, besluit hij. Kamerlid De Caluwé nodigt de coalitiepartners dan ook uit om hierover het debat te openen en een oplossing te zoeken. “De samenleving is er klaar voor. Hoog tijd om het debat ook in de politiek te voeren en vooruitgang te boeken”, besluit De Caluwé.