De Caluwé: Geweld tegen vrouwen is de grootste pandemie ter wereld

Robby De Caluwé

Vandaag 25 november is de internationale dag tegen het geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met verschillende vormen van geweld. Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) wil dat de federale regering de strijd opvoert tegen dit geweld: “Gendergerelateerd geweld is de grootste pandemie in onze wereld. Het kost ons wereldwijd duizenden mensenlevens per jaar, en dat is alleen maar als we naar de ernstigste vormen kijken. Er moet een gedragswijziging komen in onze samenleving, victim blaming moet stoppen en slachtoffers moeten gehoord worden en durven klacht indienen. We moeten inzetten op sensibiliseringscampagnes, betere slachtofferbegeleiding en het strenger bestraffen van daders en de daadwerkelijk uitvoering ervan.” Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) volgt de redenering en onderneemt volgende stappen: een menselijke opvang van slachtoffers in zorgcentra met medische en psychologische hulp, diepgaand sporenonderzoek en strengere straffen.

Vandaag, 25 november, is het Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en het betekent de start van ‘Orange The World’, een initiatief van de Verenigde Naties waarbij acties wordt gevoerd tegen gendergerelateerd geweld. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met verschillende vormen van geweld. Parlementslid Robby De Caluwé (Open Vld) vraagt aan de regering tijdens de plenaire zitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers om de strijd op te voeren: “Gendergerelateerd geweld is de grootste pandemie in onze wereld. Het eist duizenden slachtoffers. Als fractie benadrukken we dat geweld op vrouwen één van de meest ingrijpende en veel voorkomende schendingen is van de mensenrechten waar hard moet tegen opgetreden worden.”

In 2020 kreeg Hulplijn 1712 8.059 unieke oproepen over 11.305 (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik of kindermishandeling. Dit is een stijging van 53% meer slachtoffers. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het geweld tegen vrouwen zowel online als offline sterk is toegenomen. De Caluwé (Open Vld): “Elke dag worden 9 aangiftes voor verkrachting gedaan, in 2020 zijn 3153 aangiftes gedaan. En deze cijfers zijn maar een fractie van de werkelijkheid, want in vele gevallen durven slachtoffers geen aangifte te doen. De term pandemie is hier dus heel toepasselijk.”

De Caluwé (Open Vld) reikt enkele oplossingen aan: “we moeten inzetten op mentaliteitswijziging in de samenleving: het slachtoffer moet het gevoel hebben dat er naar haar wordt geluisterd en ze geholpen wordt door de politie. Maar ook de omgeving of samenleving mag niet aan victim blaming doen. We moeten ook inzetten op sensibiliseringscampagnes over vormen van geweld en een duidelijke lijn trekken waar de grens ligt. Daarnaast moeten we informatie aanreiken op een toegankelijke manier en steun en begeleiding van slachtoffers aanbieden. Daarenboven moeten daders streng gestraft worden en hun straf effectief uitvoeren.”

Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) volgt de redenering en wil volgende stappen ondernemen: een menselijke opvang van slachtoffers in zorgcentra met medische en psychologische hulp, diepgaand sporenonderzoek en strengere straffen voor daders.