COVID-19: artsen krijgen vergoeding voor telefonisch consult 

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consulten in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen €20 aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg.

Dat is vandaag beslist door het Verzekeringscomité van het Riziv. Het Riziv bekijkt ook op welke manier het andere zorgverleners kan ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Er wordt op dit moment zeer veel gevraagd van onze artsen. Ze werken dag en nacht in de strijd tegen Covid-19. Het is belangrijk dat ze daar ook correct voor vergoed worden en dat brengen we in orde met deze regeling. Het Riziv bekijkt nu hoe we onze andere zorgverleners kunnen ondersteunen, want ook zij leveren uitzonderlijke inspanningen in de strijd tegen corona.”

De regeling gaat met onmiddellijke ingang in. Artsen krijgen een vergoeding voor medische adviezen via de telefoon in twee gevallen:

  • met het oog op ‘triage’ en oriëntering van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19
  • om de continuïteit van zorg te garanderen voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen gegeven in het kader van Covid-19 (immunodepressie, ouderen, etc.).

 

Alle artsen kunnen medisch advies geven via de telefoon. Als een ziekteattest nodig is, kunnen ze dat per post versturen naar de patiënt. Voorschriften voor geneesmiddelen worden digitaal afgeleverd, rechtstreeks bij de apotheker.

20 euro, patiënt betaalt niets

Het honorarium voor de adviezen zonder fysiek contact bedraagt 20 euro. Patiënten betalen niets. Artsen factureren rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling. Toeslagen en supplementen zijn niet toegelaten.

De software van artsen wordt onmiddellijk uitgebreid met twee nieuwe codes om de facturatie mogelijk te maken.