Coronavirus: veelgestelde vragen en antwoorden

 

Wat zijn coronavirussen? Hoe bereidt ons land zich voor op een mogelijk geval? En wat zijn de symptomen? De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bundelde alles wat we nu weten en stelde een lijst met veelgestelde vragen over het nieuwe virus op. De lijst wordt continu bijgewerkt. Onze gezondheidsinstanties zijn alert en alle huisartsen en ziekenhuizen zijn verwittigd. Indien nodig zijn we klaar om meteen in te grijpen en de bevolking te informeren. Alle analyses tot nu toe wijzen erop dat de symptomen van het nieuwe coronavirus minder ernstig zijn dan van een klassieke seizoensgriep. 

Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen.

Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

Waar is het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) ontstaan?

2019-nCoV is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld.

De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City (ook wel South China Seafood Wholesale Market of Hua Nan Seafood Market genoemd). Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Ondertussen is ook bevestigd dat het virus van mens-op-mens doorgegeven kan worden, maar er is meer informatie nodig om de volledige omvang van deze wijze van overdracht te evalueren.

Ook in andere gebieden van China en andere landen zijn ondertussen gevallen met een reisgeschiedenis naar Wuhan ontdekt.

De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV)?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Hoe groot is de kans dat het nieuwe coronavirus naar België komt?

Onze gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam en volgen de situatie in China op de voet. Ze maken daarbij doorlopend een inschatting van de mogelijke risico’s voor ons land en indien nodig stellen ze maatregelen voor aan de Minister en aan de overheid.

Net zoals in andere landen is het mogelijk dat een reiziger vanuit China met het virus tot in België reist. De kans dat de ziekte zich verder in België kan verspreiden is heel klein. Ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen en behandelen van coronavirussen.

Hoe bereidt België zich voor op een mogelijk geval van het nieuwe coronavirus?

Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. Het is dan belangrijk dat het virus snel opgemerkt wordt zodat het zich niet of nauwelijks kan verspreiden.

Een groep Belgische experten heeft procedures uitgewerkt en ze werden aan al onze huisartsen en ziekenhuizen gestuurd. Zo weten zij hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.

Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel over een referentieziekenhuis waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.

De gezondheidsinspectie informeert dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

Is er een aangepast reisadvies voor China?

De FOD Buitenlandse Zaken heeft haar reisadvies voor de provincie Hubei aangepast.

Niet-essentiële reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Wuhan is de hoofdstad van deze provincie en de plek waar op dit moment het meeste gevallen van besmetting zijn. Wie toch naar de regio reist, wordt aangeraden om contact met dieren en hun uitwerpselen te vermijden, geen markten met levende of dode dieren te bezoeken, contact met zieke personen zoveel mogelijk te vermijden en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen (handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken, hoesten of niezen in de elleboog).

Reizigers die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer uit China symptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling ontwikkelen, worden geadviseerd telefonisch contact op te nemen met hun huisarts arts en hun reis te vermelden.

Bekijk ook de informatie voor reizigers op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Ik ben in China geweest en ik voel me ziek. Wat moet ik doen?

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen. Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen.

Ik voel me ziek maar ik ben niet in China geweest. Wat moet ik doen?

Als u geen nauw contact had met iemand die ziek is en recent wel in China geweest is, hoeft u zich geen zorgen te maken. U heeft misschien een wintergriep. Raadpleeg in dat geval uw huisarts.

Ik kom in contact met Chinese gasten/klanten/toeristen. Moet ik me zorgen maken?

U hoeft zich geen zorgen te maken. Vooral een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: contact vermijden met mensen die ziek zijn, regelmatig handen wassen of een alcoholgel gebruiken.

Wordt een Chinese gast ziek in uw etablissement, bel dan naar een huisarts en vermeld de reisgeschiedenis en de symptomen van uw gast. Plaats uw gast in een afzonderlijke ruimte. De huisarts zal de nodige maatregelen met u overlopen.

Waarom wordt er niet gecontroleerd op de Belgische luchthavens?

Op dit moment adviseert de WHO geen extra maatregelen voor de luchthavens.

In de luchtvaart gelden altijd zeer strenge procedures. Als de bemanning aan boord een zieke passagier opmerkt, dan wordt dit gemeld aan de luchthaven nog voor het vliegtuig geland is en staat er een medisch team klaar op de luchthaven om de zieke passagier op te vangen. De gezondheidsinspectie kan dan bij vermoeden van corona of een andere besmetting deze passagier veilig naar het ziekenhuis brengen voor de nodige testen en onderzoeken.

Er zijn wel controles bij de passagiers die in China vertrekken en er is een tweede controle op de grote luchthavens in Azië voor reizigers van daaruit naar Europa doorvliegen. Ons land heeft nooit rechtstreekse vluchten gehad naar Wuhan en ondertussen is die luchthaven zelfs gesloten.

Kan ik besmet raken als ik een pakketje uit China bestel?

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is.