Burgemeester De Caluwé: “Coronasubsidies voor 33 verenigingen”

“Ook het verenigingsleven werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Vanuit Vlaanderen werd een budget van 57.000 EUR voorzien om de Moerbeekse verenigingen te ondersteunen.  Het grootste deel van dat budget werd gebruikt om de geleden schade en de extra uitgaven in 2020 te compenseren. Voor 2021 wordt een tweede schijf voorzien.”, zeggen schepen van Sport en Lokale Economie Sarah Poppe (Open Vld), schepen van Feestelijkheden Stijn Deschepper (Open Vld) en burgemeester Robby De Caluwé, bevoegd voor cultuur (Open Vld).

Subsidiereglement in overleg met de adviesraden

Het subsidiereglement werd opgemaakt in overleg met de jeugdraad, de werkgroep sport en beweging en de cultuurraad. Zij werkten een reglement uit dat de verenigingen compenseert op basis van onder andere uitgaven die ze niet meer konden recupereren, extra uitgaven door de coronamaatregelen, verlies aan inkomsten en verlies aan leden.

Blik op de toekomst

De toegekende subsidies moeten ervoor zorgen dat verenigingen kunnen overleven. Het is belangrijk dat zij, zodra de gezondheidscrisis achter de rug is, een snelle doorstart kunnen maken. De kermissen, de jeugdverenigingen, sportclubs, culturele organisaties, … zijn belangrijk voor de sociale samenhang in onze gemeente, maar zullen dat nog meer zijn zodra het normale leven herneemt.