Coronamaatregelen voor Moerbeke

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van 17 maart vanuit het Nationaal Crisiscentrum wordt de gemeentelijke dienstverlening aangepast en verstrengd vanaf woensdag 18 maart. 

Bibliotheek

 • De bibliotheek sluit de deuren voor alle publiek t.e.m. 19 april.
 • Je kan wel gebruik maken van Bib & Go, zodat je op afpraak bestelde materialen kan afhalen.

Gemeentehuis

 • De diensten van het gemeentehuis werken t.e.m. 19 april enkel achter gesloten deuren.
 • Maak voor dringende zaken een afspraak:
  Dienst burgerzaken: bevolking@moerbeke.be of 09 346 80 05
  Dienst omgeving: stedenbouw@moerbeke.be of 09 346 80 05
 • Administratieve documenten kunnen online aangevraagd worden via ons digitaal loket van eGovFlow.

Sociaal huis

 • Het sociaal huis werkt met gesloten deuren.
 • Maak voor dringende zaken een afspraak:
  sociaalhuis@moerbeke.be of 09 346 81 61

Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids

 • Alles Kids blijft opvang voorzien volgens de normale openingsuren.
 • Inschrijven voor voor- en naschoolse opvang kan via i-School.

Scholen

 • Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd.
 • Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit de medische en essentiële overheidssector.

Verhuur gemeentelijke zalen en sportvelden

 • Alle publieke- en privé evenementen en activiteiten in gemeentelijke infrastructuur worden geannuleerd.
 • De gemeentelijke infrastructuur wordt in die periode dus niet verhuurd. De geplande reservaties worden geannuleerd en het eventueel betaalde huurgeld wordt terugbetaald.

IDM

 • De wekelijkse huisvuilophaling gaat door zoals gepland in de ophaalkalender.
 • Het recyclagepark is gesloten.

Woon- en zorgcentrum Ter Moere

 • Het woon- en zorgcentrum Ter Moere is gesloten voor bezoekers t.e.m. zondag 19 april.

Financiële maatregelen

 • In zitting van 23 maart 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen rond een aantal financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Lees het volledige pdf bestandbesluit maatregelen coronavirus (142 kB) hier.
 • De onderhavige maatregelen worden onmiddellijk toegepast:
  • Betaaltermijnen gemeentelijke belastingen en retributies kan worden verlengd met 2 maanden.
  • Huur gemeentelijke lokalen kan kosteloos worden geannuleerd, ook als de huur pas voor later was voorzien.
  • Gratis annuleren van kinderopvang.
  • Terugbetaling paassportkampen.
  • Terugbetaling standgeld marktkramers van de maanden die getroffen zijn door corona-maatregelen.

Zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • De gemeenteraadszitting en de zitting raad voor maatschappelijk welzijn van maart waren gepland voor dinsdag 31 maart. Uit voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus werd beslist om de zittingen af te lassen.