Corona-ouderschapsverlof goedgekeurd: wat betekent dat concreet voor ouders?

De federale regering heeft afgelopen zaterdag beslist een tijdelijk en bijkomend ouderschapsverlof in te voeren om ouders te helpen met de combinatie van werk en gezin tijdens de heropstart van scholen en bedrijven.

 Wat is het corona-ouderschapsverlof?

 

Vanaf 4 mei herstarten veel bedrijven en vanaf 18 mei (op sommige scholen vanaf 15 mei) gaan de scholen geleidelijk aan weer open. Voor ouders die aan het werk zijn of opnieuw aan het werk gaan, is het niet evident om opvang te vinden voor hun kinderen. Ook telewerken is niet gemakkelijk als je dat als ouder moet combineren met de zorg voor kinderen of je kinderen helpt bij het les volgen via de computer. Familie inschakelen is momenteel nog geen optie.

Voor ouders die hun kinderen niet naar de crèche of schoolopvang kunnen sturen, is daarom tijdelijk een bijkomend ouderschapsverlof uitgewerkt dat je kan opnemen in de periode tussen 1 mei (met terugwerkende kracht) en 30 juni.

Werknemers en werkgevers kunnen vanaf maandag 4 mei 2020 hierover afspraken maken, aangezien er vanaf nu een wettelijke basis is voor het corona-ouderschapsverlof.

 

Voor wie is het corona-ouderschapsverlof?

Het nieuwe kortlopend corona-ouderschapsverlof is voor ouders met een kind of kinderen die maximaal 12 jaar oud zijn of een kind met een handicap. Voor ouders van kinderen met een handicap is er geen leeftijdsbeperking. Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof.

De voorwaarden:

  • Enkel voor werknemers, niet voor zelfstandigen. De werkgever moet er ook telkens mee akkoord gaan.
  • De werknemer moet ouder zijn van minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling.
  • De werknemer moet minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt.

 

Het corona-ouderschapsverlof kan alleen deeltijds worden opgenomen. Wie voltijds of minstens 75 procent werkt, kan het ouderschapsverlof halftijds opnemen of één dag per week. Wie al vier vijfden werkt, kan het ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen.

 

Hoe aanvragen?

Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot 30 juni. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. De werkgever heeft zes dagen om te reageren. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd. Het kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten. Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.

Het is ook mogelijk, een lopend ouderschapsverlof tot de buitenwerkingtreding van het besluit, zelfs retroactief tot 1 mei 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof. Ook is het mogelijk om een ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Bijvoorbeeld: het is mogelijk om een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020. Vanaf 1 juli herneemt dat het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien. Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer.

 

De aanvraag is vanaf vrijdag 15 beschikbaar via de RVA: https://www.rva.be/nl/burgers.