Continuïteit van de behandeling van chronische patiënten blijft gegarandeerd (nieuwe maatregelen)

De voorraden van geneesmiddelen gebruikt om COVID-19 te bestrijden worden nauw opgevolgd door het FAGG. Sommige van deze geneesmiddelen zijn essentieel om chronische patiënten (bv. met lupus, reumatoïde artritis, HIV) te behandelen. Er worden maatregelen genomen om de beschikbaarheid van deze essentiële geneesmiddelen te garanderen.

Quarantaine van essentiële geneesmiddelen
Om de behandeling van chronisch zieke patiënten te garanderen, heeft het FAGG alle voorraden Plaquenil, chloroquini phosphas en Kaletra in quarantaine geplaatst bij groothandelaars, groothandelaar-verdelers en farmaceutische firma’s. Aan apotheken open voor het publiek wordt alleen geleverd om te voldoen aan medische voorschriften van chronische patiënten in het kader van de toegestane indicaties en niet voor COVID-19. Het FAGG heeft de apotheken al op de hoogte gebracht van deze maatregel. Leveringen aan ziekenhuisapotheken blijven mogelijk zodat zij patiënten getroffen door COVID-19 kunnen behandelen.

Voorschrijven beperkt
Voor de behandeling van COVID-19 heeft Sciensano aanbevolen dat huisartsen het voorschrijven van deze essentiële geneesmiddelen beperken zodat ziekenhuizen patiënten die ernstig door COVID-19 zijn getroffen, kunnen behandelen.

Het gebruik van de beperkte voorraden van deze geneesmiddelen voor onnodige of ongerechtvaardigde preventieve behandelingen brengt de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen in gevaar voor patiënten die ze nodig hebben: chronische patiënten en gehospitaliseerde patiënten die ernstig ziek zijn als gevolg van COVID-19.

Het FAGG rekent op het begrip en het professionalisme van iedereen om de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen voor patiënten die ze nodig hebben, te kunnen garanderen.