Commissie Gezondheid en Gelijke Kansen: mijn prioriteiten

Kamer (11)

Sinds 20 juni 2019 ben ik federaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld. Ik behandel de thema’s Gezondheid en Gelijke Kansen. Dit zijn mijn prioriteiten omtrent Gezondheid. Enkele onderdelen zoals preventie, horen bij het thema Welzijn op het Vlaamse niveau, daarom zal ik samen met mijn collega volksvertegenwoordiger het beleid verder uitwerken.

Ouderen regisseur blijven van hun leven.

De beste zorg zal tot in de woonkamer worden gebracht. Mensen voelen zich het best in hun thuisomgeving en willen daar zo lang mogelijk verblijven. We willen met Open Vld daarom inzetten op thuishospitalisatie, waar mogelijk. Dit kan niet zonder een specifieke behandelingsploeg. Daartoe komen we aan het tweede punt.

De juiste zorgverlener op de juiste plaats.

Dit doen we door enerzijds de eerstelijnszorgzones te versterken en anderzijds brengen we expertise van alle zorgverleners, bijvoorbeeld, dokters, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, samen in overlegstructuren. Zo krijgt elke patiënt de juiste behandeling en wordt thuishospitalisatie mogelijk. Ook de digitale revolutie biedt grote kansen aan. Niet alleen kunnen mensen vanop een afstand worden opgevolgd via het internet of met apps, ook kunnen mensen toegang krijgen tot hun eigen dossier via “https://mijngezondheid.belgie.be/”.

Mentaal welzijn: Een goede gezondheid, betekent ook een gezonde geest.

Psychische problemen dienen in een driestappenplan te worden aangepakt: problemen opsporen, behandelen en dit terugbetalen. We introduceren het trainingsschema “Mental Health First Aid” waardoor meer mensen psychische problemen kunnen herkennen en weten hoe en waar ze voor die persoon hulp kunnen vinden. Dit zorgt ook voor meer bespreekbaarheid van mentale problemen binnen de samenleving en onder mensen. Er komt uitbreiding en veralgemening van de terugbetaling van de eerstelijns klinisch psychologische zorg naar kinderen, jongeren en ouderen. Hierdoor zullen de wachttijden bij de centra geestelijke gezondheidszorg worden ingekort, waardoor het gespecialiseerde psychiatrische aanbod ontlast wordt en tegelijkertijd de toegankelijkheid versterkt.

Inzetten op de optimalisatie van de werking van ziekenhuizen.

We blijven de goede basiszorg garanderen en we combineren dit met specialisatie per ziekenhuis. Hiermee verhogen we de kwaliteit van de zorg, de levensverwachting van de patiënt en werken we efficiënter, waardoor de gezondheidszorg betaalbaar blijft voor de burgers. Daarmee kunnen we investeren in nieuwe en innovatieve behandelingen en in het welzijn van de patiënt.

Preventie

We werken informatie- en sensibiliseringscampagnes uit. We informeren burgers over het nut van vaccinaties en gaan de strijd aan tegen kanker.We passen de oproepbrieven aan voor deelname aan de bevolkingsonderzoeken voor borstkanker, darmkanker, baarmoederhalskanker om meer mensen beter te bereiken, in het bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze kankers zijn goed behandelbaar indien ze in een vroeg stadium opgespoord worden. Via coachingprogramma’s helpen we mensen om chronische aandoeningen te voorkomen of om bij de behandeling van die aandoeningen de gezondheid van de patiënt maximaal te vrijwaren. Met de voedingssector maken we afspraken om te komen tot een verdere vermindering van het zout-, suiker- en vetgehalte in bereide voeding. Tot slot voeren we ook sensibiliseringscampagnes naar artsen en vroedvrouwen voor de preventie van postnatale depressies. Risicofactoren op postnatale depressie worden vroegtijdig opgespoord.

In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op maatschappelijke aanvaarding. Je wordt verliefd op wie je wil, leeft samen met wie en hoe je wil en je mag je unieke zelf zijn. Wij vinden diversiteit een troef. Omdat elke mens gelijkwaardig is, strijden we tegen iedere vorm van discriminatie of uitsluiting. Tegelijk definiëren we de fundamentele waarden waarop onze samenleving stoelt, zoals de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Ons land is een gidsland op het vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit en de expressie ervan. We zorgen voor een degelijk onthaal van slachtoffers van partnergeweld door de uitbouw van een ‘Family Justice Center’ in elke provincie. In een volwaardig gelijke kansenbeleid hebben we ook oog voor de groeiende groep singles en discriminatie op de werkvloer.