BS De Vlinderdreef op bezoek in het parlement

Afgelopen vrijdag kwamen de leerlingen van basisschool De Vlinderdreef op bezoek naar het parlement! De gids gaf hen een rondleiding doorheen de Kamer van Volksvertegenwoordigers. En de leerlingen? Zij luisterden aandachtig en stelden heel wat vragen! Ze wilden onder andere weten wat hun burgemeester daar nu precies doet in het parlement. Ik vertelde hen dat ik vaak debatteer, naar de Commissievergadering Gezondheid en Gelijke Kansen ga, wetsvoorstellen indien, wetten stem, enz. Heel fijn dat jullie er waren, dank jullie wel meester Tijs, juf Mélissa en leerlingen voor het bezoek!