België maakt 5 miljoen vrij voor onderzoek COVID-19 vaccin

De federale regering maakt vijf miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. De fondsen gaan naar de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 wil versnellen. Viroloog Peter Piot, één van de grondleggers van CEPI, verwelkomt de Belgische bijdrage.

CEPI zal de budgetten aanwenden om klinische studies (fase I-IV) te financieren en de wereldwijde productiecapaciteit te verbeteren. Het is de ambitie van CEPI om uiteindelijk te komen tot minstens drie kandidaat-vaccins voor COVID-19 die voor goedkeuring en officiële registratie kunnen worden voorgelegd aan de geneesmiddelenautoriteiten.

Geen tijd te verliezen

België trad onder impuls van minister Alexander De Croo in 2017 toe tot CEPI. De wereldwijde alliantie stelt zich als doel nieuwe vaccins voor opkomende infectieziektes vlotter beschikbaar te maken en zo het risico op toekomstige pandemieën in te perken. CEPI werkt vandaag in nauwe samenspraak met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de ontwikkeling van een gecoördineerde internationale reactie tegen COVID-19 leidt.

Belgen aan het stuur

De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) werd drie jaar geleden gelanceerd door stichtende leden Noorwegen, Japan, the Wellcome Trust, de Bill & Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum. Om onderzoek en ontwikkeling te versnellen is volgens de WHO een multilateraal publiek-privaat partnerschap het meest efficiënt.

De Belgen Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI.

“De Belgische bijdrage zal zoektocht naar vaccin versnellen”, zegt Prof. Peter Piot, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Peter Piot: “Wereldwijd is het vandaag alle hens aan dek om zo snel mogelijk een veilig en effectief vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen. Pas dan kunnen we zeggen dat we het virus echt hebben overwonnen. CEPI speelt daarin als internationale alliantie van publieke en private partners een centrale rol. De Belgische bijdrage zal de zoektocht naar een vaccin versnellen.”

Minst ontwikkelde landen

Het CEPI-lidmaatschap van België sluit aan bij de inspanningen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika. Dodelijke infectieziekten zijn vaker in de allerarmste landen terug te vinden, maar vandaag zet CEPI zich in voor een vaccin dat wereldwijd kan worden ingezet. CEPI zal erop toezien dat de vaccins die ontwikkeld worden betaalbaar blijven voor de armste landen.