1 miljard euro zodat ziekenhuizen personeel kunnen blijven betalen  

De federale overheid kent de ziekenhuizen een “voorschot” toe van 1 miljard euro. Met die middelen kunnen ze hun personeel zeker blijven betalen tijdens de coronacrisis, ook al staan hun inkomsten onder zware druk. Het Riziv zal de middelen ten laatste tegen half april verdelen over de ziekenhuizen.

 

De regering besliste vandaag om de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toe te kennen. De inkomsten van veel ziekenhuizen staan momenteel onder druk, onder andere omdat alle niet-dringende zorg afspraken worden uitgesteld. Aan de andere kant worden ziekenhuizen met extra uitgaven geconfronteerd, bijvoorbeeld voor logistieke aanpassingen.

Voldoende liquiditeit

Met het voorschot van 1 miljard hebben de ziekenhuizen voldoende liquide middelen om al hun uitgaven te blijven bekostigen. Zeer belangrijk zijn de lonen van het personeel, maar het gaat bijvoorbeeld ook over uitgaven voor bestellingen van medisch en ander materiaal. Een deel van het budget zal gebruikt worden om zorgverleners te compenseren die hun activiteiten serieus zien terugvallen.

Het Riziv zal het voorschot van één miljard achteraf verrekenen met bepaalde uitzonderlijke kosten en inkomensverliezen die worden aanvaard. De precieze verdeling zal de komende weken gebeuren, met de steun van de FOD Volksgezondheid en in overleg met het terrein. Ten laatste tegen half april zal het Riziv het voorschot verdelen over de ziekenhuizen.

Andere zorgverleners

De FOD Volksgezondheid en het Riziv zullen de oefening nu ook maken voor de andere zorgverleners.