Vlaams regeerakkoord levert Moerbeke maar liefst 1,5 miljoen euro op

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Moerbeke levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds bijna 1,1 miljoen euro aan inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens iets meer dan 400.000 euro, samen goed voor 1,5 miljoen euro” aldus Robby De Caluwé, burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger.

“We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft en hiermee een antwoord biedt aan de vraag van Moerbeke die we samen met een aantal andere plattelandsgemeenten tijdens de regeringsonderhandeling op tafel legden. Deze middelen zijn broodnodig, omdat een aantal maatregelen voor minder inkomsten en extra uitgaven voor de gemeenten zorgen. Zo blijven de kosten voor brandweer en politie stijgen, verliezen we inkomsten door de federale belastingsverlaging, …” meldt de burgemeester.

Met deze initiatieven verzacht Bart Somers dus de impact van deze maatregelen op de gemeentefinanciën.