PWA Moerbeke vzw draagt meer dan 21.500 EUR over aan OCMW voor tewerkstellingsprojecten

PWA Moerbeke vzw werd ontbonden en draagt haar financiële middelen over aan het OCMW. “Het OCMW zal hiermee projecten financieren om tewerkstelling van langdurig werklozen te stimuleren”, licht voorzitter Robby De Caluwé toe. 

Het PWA (afkorting voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) Moerbeke werd eind 1999 opgericht door toenmalig burgemeester Oswald Adriaensen. Huidig burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) was sinds 2007 voorzitter.

Het PWA had tot doel om tewerkstelling van langdurig werklozen te stimuleren. “Wij hebben in de 20 jaar heel sterk ingezet op opleiding van onze doelgroep: computercursussen, poetstechnieken, sollicitatietips, … Bij de verdere regionalisering van het tewerkstellingsbeleid werd een nieuw systeem in het leven geroepen, het zogenaamde wijk-werken, waardoor het doel van het PWA kwam te vervallen. Omdat we merkten dat onze aanpak van geïndividualiseerde begeleiding van langdurig werklozen vruchten afwerpt, wilden we onze financiële reserves overdragen naar een initiatief dat deze traditie verderzet. Met het OCMW hebben we hiervoor de geschikte partner gevonden”, besluit De Caluwé. Er wordt meer dan 21.500 EUR naar het OCMW van Moerbeke overgedragen.