Nieuwe snelheidsregimes goedgekeurd in de gemeenteraad

Op 26 november 2019 keurde de gemeenteraad een eerste deel van de gebiedsdekkende maatregelen goed.

De gemeente Moerbeke liet een studie uitvoeren om de verschillende snelheidsregimes in de gemeente af te stemmen op de keuzes van het mobiliteitsplan en het masterplan 2050.

Overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Centrum zone 30

Het grootste deel van het centrum van Moerbeke wordt 1 grote zone 30. De grote wegen in het centrum blijven 50km/u en dienen als de hoofdassen voor autoverkeer te worden beschouwd.

Kruisstraat en Koewacht worden bebouwde kom

Kruisstraat en Koewacht krijgen het statuut van bebouwde kom, de Beukendreef die de verbinding vormt tussen Koewacht en Pereboom wordt opnieuw 70km/u, het wegbeeld voldoet daar niet aan de voorwaarden om 50km/u af te dwingen.

Koudenborm beperkte zone 50

De toegangswegen en verbindingswegen blijven 70km/u. De wijk Koudenborm wordt een zone 50, enkel daar waar het straatbeeld dit toelaat, de rest wordt beschouwd als verbindingsweg en blijft de snelheid 70 km/u behouden.

Damstraat zone 30, site OCMW woonerf

De volledige Damstraat zal in de zone 30 komen te liggen, in het Westelijk deel van de Damstraat vervalt het statuut van woonerf en wordt de snelheid 30km/u. Het straatbeeld voldeed ondanks de eerder genomen maatregelen niet aan dat van een woonerf.

De site van het rusthuis en de serviceflats voldoet dan weer wel aan dit beeld en krijgt het statuut van woonerf.

Uitvoering en communicatie

De bebording is voorzien voor het voorjaar van 2020. We hopen tegen de grote vakantie  2020 het volledige plan uit te voeren. Er komt een infoblad met daarin alle wijzigingen en een goed overzicht van de nieuwe situatie, ook op de website van de gemeente zal alles terug te vinden zijn.